Informatica - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De IT-professional van vandaag moet zowel binnen als buiten de organisatie de noden van klanten kunnen begrijpen en omzetten naar concrete applicaties.
Tegelijkertijd moet hij of zij de dingen in een ruimer perspectief zien en vakoverschrijdend kunnen werken.
De opleiding werkt rond 3 centrale thema’s:

 • Ontwerpen en programmeren:
  je leert applicaties te ontwikkelen met een gebruiksvriendelijke user-interface, business logica en database integratie.
  Zowel de .NET als de JAVA-omgeving komen aan bod.
 • Analyse en analysemethoden: 
  in het eerste jaar ontwerp je databanken, vanaf het tweede jaar werken we met UML: dé standaardtaal om analysemodellen te beschrijven.
 • De onderbouw:
  zowel computertechnologie als netwerken, besturingssystemen en beveiliging komen aan bod.
  Ook de managementaspecten waarmee een moderne ICT’er te maken heeft ontbreken niet: budgettering, project- en programmaplanning, corporate governance, auditing en controle, organisatie van een ICT-bedrijf.

De opleiding van Odisee is in verregaande samenwerking met het IT-bedrijf Real Dolmen en bevat heel wat 'leren op de werkvloer'.

Studieomvang

1160 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Download

Structuurschema Informatica.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Technicus pc en kantoormateriaal
Webmaster

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksInformatica - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De IT-professional van vandaag moet zowel binnen als buiten de organisatie de noden van klanten kunnen begrijpen en omzetten naar concrete applicaties.
Tegelijkertijd moet hij of zij de dingen in een ruimer perspectief zien en vakoverschrijdend kunnen werken.
De opleiding werkt rond 3 centrale thema’s:

 • Ontwerpen en programmeren:
  je leert applicaties te ontwikkelen met een gebruiksvriendelijke user-interface, business logica en database integratie.
  Zowel de .NET als de JAVA-omgeving komen aan bod.
 • Analyse en analysemethoden: 
  in het eerste jaar ontwerp je databanken, vanaf het tweede jaar werken we met UML: dé standaardtaal om analysemodellen te beschrijven.
 • De onderbouw:
  zowel computertechnologie als netwerken, besturingssystemen en beveiliging komen aan bod.
  Ook de managementaspecten waarmee een moderne ICT’er te maken heeft ontbreken niet: budgettering, project- en programmaplanning, corporate governance, auditing en controle, organisatie van een ICT-bedrijf.

De opleiding van Odisee is in verregaande samenwerking met het IT-bedrijf Real Dolmen en bevat heel wat 'leren op de werkvloer'.

Studieomvang

1160 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Technicus pc en kantoormateriaal
Webmaster

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Erasmushogeschool Brussel Campus COOVI Treshold (B1)
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Dendermonde Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Lokeren Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Leuven CVO Mobyus Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Howest-IVO CVO IVO Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst Campus Sinte-Annalaan Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Lesplaats DTL Herentals Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TSM) Hoofdcampus Jef Denyn Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 05-09-2017