Hotel- en cateringmanagement - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding biedt medewerkers in de hotel- en cateringindustrie een basis om door te stromen binnen hun organisatie maar mikt ook op cursisten die (opnieuw) in de horeca willen stappen.
Naast productkennis en verkoop staan vooral managementsvakken op het programma.
De lessen worden aangevuld met een operationele en managementstage.
Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra. 

De opleiding is modulair georganiseerd en kan ook gevolgd worden in een systeem van gecombineerd onderwijs (deels afstands- en contactonderwijs).

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Hotel- en cateringmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen,
Schoolvakken SO: Economie, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

ExtraSanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Hotel- en Cateringmanagement.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Provincie Antwerpen)

Campus AP - Meistraat 5   2000 Antwerpen
03 220 58 58     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Hotelconciërge
Maître d'hôtel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant
Verantwoordelijke kamerpersoneel

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHotel- en cateringmanagement - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding biedt medewerkers in de hotel- en cateringindustrie een basis om door te stromen binnen hun organisatie maar mikt ook op cursisten die (opnieuw) in de horeca willen stappen.
Naast productkennis en verkoop staan vooral managementsvakken op het programma.
De lessen worden aangevuld met een operationele en managementstage.
Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra. 

De opleiding is modulair georganiseerd en kan ook gevolgd worden in een systeem van gecombineerd onderwijs (deels afstands- en contactonderwijs).

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Hotel- en cateringmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen,
Schoolvakken SO: Economie, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

ExtraSanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Hotel- en Cateringmanagement.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Provincie Antwerpen)

Campus AP - Meistraat 5   2000 Antwerpen
03 220 58 58     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Hotelconciërge
Maître d'hôtel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant
Verantwoordelijke kamerpersoneel

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Provincie Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus CVO COOVI Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 07-06-2018