Fiscale wetenschappen - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Alle huidige HBO5-opleidingen zullen tegen september 2019 omgevormd worden naar beroepsspecifieke opleidingen.
Voor het graduaat fiscale wetenschappen zijn er 
geen beroepskwalificaties opgesteld vanuit de sector wegens te gespecialiseerd voor niveau 5, met als gevolg dat de opleiding graduaat fiscale wetenschappen vanaf september 2019 niet meer zal worden ingericht op HBO5-niveau en dit in geen enkel cvo!

Fiscale wetenschappen is een gespecialiseerde opleiding die cursisten opleidt tot experten inzake fiscaliteit.
Afgestudeerden kunnen terecht in boekhoud- en fiscale kantoren, KMO's, grote ondernemingen, banken, verzekeringen, openbare besturen. 
Het studieprogramma werd modulair opgesteld uitgaande van het profiel en de taken van de belastingconsulent of fiscalist zodat eventueel capita selecta kan ingeschreven worden voor bepaalde modules zonder de ganse opleiding te moeten volgen.
Alle domeinen van de fiscaliteit worden zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt behandeld, met bijzondere aandacht voor de concrete toepassingen en gevalstudies. 

De meeste aandacht wordt besteed aan de 'Personenbelasting', de 'Vennootschapsbelasting' en de 'BTW', omdat de afgestudeerden hoofdzakelijk met deze problematiek in praktijk worden geconfronteerd.
Ruime aandacht gaat ook naar de steeds belangrijker wordende internationale fiscaliteit door onze afgestudeerden zowel op vlak van directe belastingen alsook op vlak van ‘BTW’ en ‘Douane’ gebruik te leren maken van professionele software welke toelaat aan de fiscale verplichtingen buiten de eigen grenzen te voldoen.
Ook het belang van ‘Procedure’ en de toenemende interactie met ‘Strafrecht’ wordt benadrukt.

De opleiding kan, al naargelang het cvo, gevolgd worden in 2 of 3 jaar.

Studieomvang

1360 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Fiscale wetenschappen
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Extra

Na de opleiding kan je de stage volgen bij het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (website) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder-fiscalist.
Je kan ook deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten (website) om de stage voor Accountant of Belastingsconsulent te volgen.
De duur (2 of 3jaar) van de opleiding kan verschillen per CVO, dit al naargelang de lesmomenten.

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Fiscale wetenschappen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee

(CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen)

Stormstraat 2   1000 Brussel
02 210 13 40     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Pestalozzistraat 7   2020 Antwerpen
03 293 24 14     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksFiscale wetenschappen - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Alle huidige HBO5-opleidingen zullen tegen september 2019 omgevormd worden naar beroepsspecifieke opleidingen.
Voor het graduaat fiscale wetenschappen zijn er 
geen beroepskwalificaties opgesteld vanuit de sector wegens te gespecialiseerd voor niveau 5, met als gevolg dat de opleiding graduaat fiscale wetenschappen vanaf september 2019 niet meer zal worden ingericht op HBO5-niveau en dit in geen enkel cvo!

Fiscale wetenschappen is een gespecialiseerde opleiding die cursisten opleidt tot experten inzake fiscaliteit.
Afgestudeerden kunnen terecht in boekhoud- en fiscale kantoren, KMO's, grote ondernemingen, banken, verzekeringen, openbare besturen. 
Het studieprogramma werd modulair opgesteld uitgaande van het profiel en de taken van de belastingconsulent of fiscalist zodat eventueel capita selecta kan ingeschreven worden voor bepaalde modules zonder de ganse opleiding te moeten volgen.
Alle domeinen van de fiscaliteit worden zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt behandeld, met bijzondere aandacht voor de concrete toepassingen en gevalstudies. 

De meeste aandacht wordt besteed aan de 'Personenbelasting', de 'Vennootschapsbelasting' en de 'BTW', omdat de afgestudeerden hoofdzakelijk met deze problematiek in praktijk worden geconfronteerd.
Ruime aandacht gaat ook naar de steeds belangrijker wordende internationale fiscaliteit door onze afgestudeerden zowel op vlak van directe belastingen alsook op vlak van ‘BTW’ en ‘Douane’ gebruik te leren maken van professionele software welke toelaat aan de fiscale verplichtingen buiten de eigen grenzen te voldoen.
Ook het belang van ‘Procedure’ en de toenemende interactie met ‘Strafrecht’ wordt benadrukt.

De opleiding kan, al naargelang het cvo, gevolgd worden in 2 of 3 jaar.

Studieomvang

1360 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Fiscale wetenschappen
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Extra

Na de opleiding kan je de stage volgen bij het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (website) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder-fiscalist.
Je kan ook deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten (website) om de stage voor Accountant of Belastingsconsulent te volgen.
De duur (2 of 3jaar) van de opleiding kan verschillen per CVO, dit al naargelang de lesmomenten.

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Fiscale wetenschappen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee

(CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen)

Stormstraat 2   1000 Brussel
02 210 13 40     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Pestalozzistraat 7   2020 Antwerpen
03 293 24 14     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool Gent Campus Dendermonde Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS HBO5 Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Odisee CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (LBC) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 20-11-2017