Boekhouden - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding bereidt voor op de functie van Jer .
Je kan evolueren van hulpboekhouder tot hoofdboekhouder.
In de modulaire opleiding staan naast basistechnieken boekhouden specifieke modules over vennootschappen en personenbelasting op het programma.
Ook andere aspecten zoals boekhoudcontrole, kostprijsberekening en kostenbeleid komen aan bod.

Procentuele inhoudelijk verdeling per vak:
Basistechnieken (dubbel boekhouden, computerboekhouden, BTW): 25%
Vennootschappen (vennootschapsrecht, vennootschapsboekhouden, vennootschapsbelasting): 15 % Wetgeving en personenbelasting (sociale wetgeving, personenbelasting, recht): 15 %
Financiën (bank- en beurswezen, financiële algebra): 10 %
Controle (financiële analyse, audit, kostprijsberekening, consolidatie): 20 %
Management en organisatie (kostenbeleid en budget, organisatie en communicatie): 10 %
Projectwerk: 5 %.
De opleiding in het HBO bevat minder algemene vakken dan de verwante bacheloropleiding. 
Sommige centra bieden de opleiding aan in een gecombineerd traject (contact- + afstandsonderwijs).

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Boekhouden
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Secretariaat, Toegepaste economie,

Extra

Na de opleiding kan je de stage volgen bij het Belgisch Instituut van Boekhouders en Fiscalisten (http://www.bibf.be) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder.
Je kan ook deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten om de stage voor Accountant te volgen (http://www.iec-iab.be/ned)

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Boekhouden.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Blairon)

Campus Blairon 800   2300 Turnhout
014 80 61 01     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Busleyden Atheneum - Campus Heverlee

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Interleuvenlaan 3-5   3001 Heverlee
016 905 530     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO De Oranjerie)

Boudewijnvest 3   3290 Diest
013 35 09 90     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus De Helix)

Rijksweg 357   3630 Maasmechelen
089 77 99 62     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(PCVO Het Perspectief)

Henleykaai 83   9000 Gent
09 267 12 90     

Lesmoment: Zaterdag

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Leerstad Aalst)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
052 25.87.42     

Lesmoment: Zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Weekdagtraject + zaterdag

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Administratief en financieel verantwoordelijke
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding
Medewerker openbare financiën
Medewerker openbare schatkist
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksBoekhouden - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding bereidt voor op de functie van Jer .
Je kan evolueren van hulpboekhouder tot hoofdboekhouder.
In de modulaire opleiding staan naast basistechnieken boekhouden specifieke modules over vennootschappen en personenbelasting op het programma.
Ook andere aspecten zoals boekhoudcontrole, kostprijsberekening en kostenbeleid komen aan bod.

Procentuele inhoudelijk verdeling per vak:
Basistechnieken (dubbel boekhouden, computerboekhouden, BTW): 25%
Vennootschappen (vennootschapsrecht, vennootschapsboekhouden, vennootschapsbelasting): 15 % Wetgeving en personenbelasting (sociale wetgeving, personenbelasting, recht): 15 %
Financiën (bank- en beurswezen, financiële algebra): 10 %
Controle (financiële analyse, audit, kostprijsberekening, consolidatie): 20 %
Management en organisatie (kostenbeleid en budget, organisatie en communicatie): 10 %
Projectwerk: 5 %.
De opleiding in het HBO bevat minder algemene vakken dan de verwante bacheloropleiding. 
Sommige centra bieden de opleiding aan in een gecombineerd traject (contact- + afstandsonderwijs).

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Boekhouden
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Secretariaat, Toegepaste economie,

Extra

Na de opleiding kan je de stage volgen bij het Belgisch Instituut van Boekhouders en Fiscalisten (http://www.bibf.be) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder.
Je kan ook deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten om de stage voor Accountant te volgen (http://www.iec-iab.be/ned)

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Boekhouden.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Blairon)

Campus Blairon 800   2300 Turnhout
014 80 61 01     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Busleyden Atheneum - Campus Heverlee

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Interleuvenlaan 3-5   3001 Heverlee
016 905 530     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO De Oranjerie)

Boudewijnvest 3   3290 Diest
013 35 09 90     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus De Helix)

Rijksweg 357   3630 Maasmechelen
089 77 99 62     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(PCVO Het Perspectief)

Henleykaai 83   9000 Gent
09 267 12 90     

Lesmoment: Zaterdag

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Leerstad Aalst)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
052 25.87.42     

Lesmoment: Zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Weekdagtraject + zaterdag

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Administratief en financieel verantwoordelijke
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding
Medewerker openbare financiën
Medewerker openbare schatkist
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Dodoens Treshold (B1)
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Blairon Treshold (B1)
Busleyden Atheneum - Campus Heverlee Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus Treshold (B1)
CBE Open School Leuven - Hageland - Campus Tienen Campus Tienen Treshold (B1)
Erasmushogeschool Brussel Campus COOVI Treshold (B1)
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Dendermonde Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Lokeren Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS HBO5 Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Leuven CVO Mobyus Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Limburg CVO Qrios - Campus De Helix Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Leerstad Aalst Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 PCVO Het Perspectief Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 CVO De Oranjerie Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Blairon Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (LBC) Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TSM) Hoofdcampus Jef Denyn Treshold (B1)
Thomas More LBC Sint-Niklaas Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2019