Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 

Heb je al minstens 3 jaar werkervaring en zou je die kennis ook willen doorgeven al leerlingen uit het secundair onderwijs? Ben je in het bezit van het diploma SO? Dan kan  je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.

Na deze opleiding kan je les geven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon), het secundair volwassenenonderwijs, Syntra, ...

Wat leer je in deze opleiding

 • (Vak)didactische competenties
 • Psycho-pedagogische vaardigheden
 • Diversiteit en klasmanagement
 • Communicatie en overleg
 • ...
Je leert past de opgedane kennis toe tijdens het werkplekleren , o.a. via stages in scholen. Dit kan vatriëren van 30 tot 45 studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs, een combinatie van dag-, week- en/of weekendonderwijs. De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandaonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk:

 • Het standaardttraject: dit traject wordt door de meeste studenten gevolgd en wordt over 2 of 3 jaar gespreid. 
 • Voor volwassenen die reeds een onderwijsopdracht hebben in een school voor secundair onderwijs bestaat het LIO-traject (Leraar in opleiding). Je krijgt dezelfde theoretische basis, maar voor het prakijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. je (praktijk)stage kan je in je eigen secundair school volgen.
Daarnaast zij er nog gepersonalisserde trajecten mogelijk. Hierbij kan je  – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo.
 
Belangrijk: niet alle trajecten (inclusief tijdstip van lesvolgen, afstandsonderwijs)  zijn in alle hogescholen mogelijk. Informeer je goed bij de instellingen.
 
Meer info:
 
 

Studieomvang

90 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

Situering

 
Studierichting: Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs
Studiegebied: Onderwijs
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde,

Sanctie

Na het succesvol afronden van je opleiding behaal je het educatief graduaatsdiploma (voor het secundaundair onderwijs). 

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte instaptoets voor de lerarenopleiding.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Kanal)

Slotstraat 28   1000 Brussel
02 899 71 01     

Lesmoment: Weekdagtraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Dansaert RITCS)

A.Dansaertstraat 70   1000 Brussel
02 507 14 11     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject
Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar

Odisee

(Campus Brussel)

Warmoesberg 26   1000 Brussel
02 210 12 11     

Lesmoment: Avondtraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

AP Hogeschool Antwerpen

(Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ))

Noorderplaats 2   2000 Antwerpen
03 220 55 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Sint-Andries)

Sint-Andriesstraat 2   2000 Antwerpen
03 432 40 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Karel de Grote Hogeschool

(Campus Zuid)

Brusselstraat 45   2018 Antwerpen
03 613 13 13     

Lesmoment: Traject in 1,5 jaar, 2 jaar of 3 jaar
Lesmoment: Dag-, avond- en afstandsonderwijs

AP Hogeschool

(Campus Blairon)

Campus Blairon 555   2300 Turnhout
02 220 35 40     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en weekendonderwijs

AP Hogeschool

(Campus Dodoens)

Leopoldstraat 42   2800 Mechelen
03 220 34 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Mechelen Kruidtuin)

Lange Ridderstraat 44   2800 Mechelen
015 36 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en weekendonderwijs

UC Leuven-Limburg

(Campus Hertogstraat)

Hertogstraat 178   3001 Heverlee
016 37 56 00     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en afstandstraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus De Oranjerie Diest)

Boudewijnvest 3   3290 Diest
0488 234 258     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Avondtraject

Hogeschool PXL

(Campus Vildersstraat)

Vildersstraat 5   3500 Hasselt
011 77 53 04     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag
Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan Gebouw B bus 1   3590 Diepenbeek
011 18 00 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Howest

(Campus Brugge Station - BST5)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Michiels
050 38 12 77     

Lesmoment: Traject van 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar

Arteveldehogeschool

(Campus Kattenberg)

Kattenberg 9   9000 Gent
09 234 80 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HOGENT

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Traject van 2,5 jaar tot 3 jaar

Odisee

(Campus Aalst)

Kwalestraat 154   9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70     

Lesmoment: Avondtraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Howest

(Campus Oudenaarde)

Fortstraat 47   9700 Oudenaarde
0474 16 49 97     

Lesmoment: Traject van 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksEducatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De educatieve graduaatsopleiding vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding (SLO), D-cursus of Getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 

Heb je al minstens 3 jaar werkervaring en zou je die kennis ook willen doorgeven al leerlingen uit het secundair onderwijs? Ben je in het bezit van het diploma SO? Dan kan  je de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs volgen.

Na deze opleiding kan je les geven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon), het secundair volwassenenonderwijs, Syntra, ...

Wat leer je in deze opleiding

 • (Vak)didactische competenties
 • Psycho-pedagogische vaardigheden
 • Diversiteit en klasmanagement
 • Communicatie en overleg
 • ...
Je leert past de opgedane kennis toe tijdens het werkplekleren , o.a. via stages in scholen. Dit kan vatriëren van 30 tot 45 studiepunten.

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs, een combinatie van dag-, week- en/of weekendonderwijs. De mogelijkheid om deze opleiding (deels) te volgen in afstandaonderwijs kan je per onderwijsinstelling bekijken.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk:

 • Het standaardttraject: dit traject wordt door de meeste studenten gevolgd en wordt over 2 of 3 jaar gespreid. 
 • Voor volwassenen die reeds een onderwijsopdracht hebben in een school voor secundair onderwijs bestaat het LIO-traject (Leraar in opleiding). Je krijgt dezelfde theoretische basis, maar voor het prakijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. je (praktijk)stage kan je in je eigen secundair school volgen.
Daarnaast zij er nog gepersonalisserde trajecten mogelijk. Hierbij kan je  – in functie van je eigen situatie en draagkracht – de theoretische-en praktijkmodules afwerken op je eigen tempo.
 
Belangrijk: niet alle trajecten (inclusief tijdstip van lesvolgen, afstandsonderwijs)  zijn in alle hogescholen mogelijk. Informeer je goed bij de instellingen.
 
Meer info:
 
 

Studieomvang

90 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs kan je in sommige hogescholen ook na het volgen van een brugtraject of het slagen in een toelatingsproef toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

Situering

 
Studierichting: Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs
Studiegebied: Onderwijs
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Exacte wetenschappen, Handel-zaken, Medische activiteiten, Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde,

Sanctie

Na het succesvol afronden van je opleiding behaal je het educatief graduaatsdiploma (voor het secundaundair onderwijs). 

Je kan via een verkort traject verder studeren om een bachelordiploma te behalen. Je kan ook kiezen om een educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen. Je moet dan wel deelnemen aan de verplichte instaptoets voor de lerarenopleiding.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Kanal)

Slotstraat 28   1000 Brussel
02 899 71 01     

Lesmoment: Weekdagtraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Dansaert RITCS)

A.Dansaertstraat 70   1000 Brussel
02 507 14 11     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject
Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar

Odisee

(Campus Brussel)

Warmoesberg 26   1000 Brussel
02 210 12 11     

Lesmoment: Avondtraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

AP Hogeschool Antwerpen

(Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ))

Noorderplaats 2   2000 Antwerpen
03 220 55 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Sint-Andries)

Sint-Andriesstraat 2   2000 Antwerpen
03 432 40 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Karel de Grote Hogeschool

(Campus Zuid)

Brusselstraat 45   2018 Antwerpen
03 613 13 13     

Lesmoment: Traject in 1,5 jaar, 2 jaar of 3 jaar
Lesmoment: Dag-, avond- en afstandsonderwijs

AP Hogeschool

(Campus Blairon)

Campus Blairon 555   2300 Turnhout
02 220 35 40     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en weekendonderwijs

AP Hogeschool

(Campus Dodoens)

Leopoldstraat 42   2800 Mechelen
03 220 34 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Mechelen Kruidtuin)

Lange Ridderstraat 44   2800 Mechelen
015 36 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en weekendonderwijs

UC Leuven-Limburg

(Campus Hertogstraat)

Hertogstraat 178   3001 Heverlee
016 37 56 00     

Lesmoment: Weekdagtraject
Lesmoment: Avond- en afstandstraject

Erasmushogeschool Brussel

(Campus De Oranjerie Diest)

Boudewijnvest 3   3290 Diest
0488 234 258     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Avondtraject

Hogeschool PXL

(Campus Vildersstraat)

Vildersstraat 5   3500 Hasselt
011 77 53 04     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag
Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan Gebouw B bus 1   3590 Diepenbeek
011 18 00 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Howest

(Campus Brugge Station - BST5)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Michiels
050 38 12 77     

Lesmoment: Traject van 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar

Arteveldehogeschool

(Campus Kattenberg)

Kattenberg 9   9000 Gent
09 234 80 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HOGENT

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Traject van 1,5 jaar of 2 jaar
Lesmoment: Traject van 2,5 jaar tot 3 jaar

Odisee

(Campus Aalst)

Kwalestraat 154   9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70     

Lesmoment: Avondtraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Howest

(Campus Oudenaarde)

Fortstraat 47   9700 Oudenaarde
0474 16 49 97     

Lesmoment: Traject van 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 30-10-2020