Voertuigtechnieken - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Je wil graag een praktische opleiding, en auto’s, vrachtwagens, motors… interesseren je enorm. Je houdt ervan om te sleutelen aan voertuigen en je droomt van een job in de voertuigensector? Dan is deze opleiding welicht iets voor jou.

Het graduaat in de Voertuigtechnieken heeft 4 afstudeerrichtingen:

 • Agrarische en industriële voertuigen (alleen in Katholieke hogeschool Vives)
 • Brom- en motorfietsen
 • Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Zware bedrijfsvoertuigen

(NB: in de Karel de Grote Hogeschool heeft men geen afstudeerrichtingen. Men studeert af als diagnosetechnieker)

Je leert o.a.:

 • moderne voertuigen onderhouden en herstellen
 • op een snelle en efficiënte manier bij problemen aan een voertuig een diagnose leren stellen
 • snel evoluerende en moderne technologieën in de voertuigtechniek bestuderen en begrijpen
 • met behulp van moderne apparatuur de praktische aspecten van voertuigen bestuderen en inoefenen
 • attitudes en vaardigheden aanleren die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, zich flexibel opstellen, communiceren …

Onder andere volgende vakken komen aan bod:

 • mechanica
 • diagnostechnieken 
 • automotive fundamentals
 • carrosserie
 • hydraulica en pneumatica
 • elektronica
 • aandrijfsystemen
 • verbrandingsmotoren
 • ...

(NB: In de Karel de Grote Hogeschool wordt de theorie geïntegreerd aangeboden in de verschillende modules)

Je leert de praktijk via projectwerking en werkplekleren in bedrijven binnen de autosector (onderhoud, automechanica, diagnosecentra, garages, garages en verkoopplaatsen voor moto's en bromfietsen,...). Reken 30% of meer van de opleidingstijd voor het praktijkgedeelte.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

Meer info:

Thomas More
Vives
Karel de Grote Hogeschool

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Voertuigtechnieken
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica, Veiligheidstechniek,

Sanctie

Als je de opleiding succesvol afsluit behaal je het diploma van graduaat in de voertuigtechnieken (met afstudeerrichtng).

Via een vervolgtraject van +/- 90 studiepunten kan je nog een professioneel bachelordiploma behalen Autotechnologie behalen. Ander bacheloropleidingen zijn ook mogelijk, maar voor de (duur van de) mogelijke vervolgtrajecten informeer je je best bij de hogescholen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Karel de Grote Hogeschool

(Campus Hoboken)

Salesianenlaan 90   2660 Hoboken
03 613 17 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Thomas More

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Kortrijk)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 26 41 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

Interessante linksVoertuigtechnieken - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Je wil graag een praktische opleiding, en auto’s, vrachtwagens, motors… interesseren je enorm. Je houdt ervan om te sleutelen aan voertuigen en je droomt van een job in de voertuigensector? Dan is deze opleiding welicht iets voor jou.

Het graduaat in de Voertuigtechnieken heeft 4 afstudeerrichtingen:

 • Agrarische en industriële voertuigen (alleen in Katholieke hogeschool Vives)
 • Brom- en motorfietsen
 • Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Zware bedrijfsvoertuigen

(NB: in de Karel de Grote Hogeschool heeft men geen afstudeerrichtingen. Men studeert af als diagnosetechnieker)

Je leert o.a.:

 • moderne voertuigen onderhouden en herstellen
 • op een snelle en efficiënte manier bij problemen aan een voertuig een diagnose leren stellen
 • snel evoluerende en moderne technologieën in de voertuigtechniek bestuderen en begrijpen
 • met behulp van moderne apparatuur de praktische aspecten van voertuigen bestuderen en inoefenen
 • attitudes en vaardigheden aanleren die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, zich flexibel opstellen, communiceren …

Onder andere volgende vakken komen aan bod:

 • mechanica
 • diagnostechnieken 
 • automotive fundamentals
 • carrosserie
 • hydraulica en pneumatica
 • elektronica
 • aandrijfsystemen
 • verbrandingsmotoren
 • ...

(NB: In de Karel de Grote Hogeschool wordt de theorie geïntegreerd aangeboden in de verschillende modules)

Je leert de praktijk via projectwerking en werkplekleren in bedrijven binnen de autosector (onderhoud, automechanica, diagnosecentra, garages, garages en verkoopplaatsen voor moto's en bromfietsen,...). Reken 30% of meer van de opleidingstijd voor het praktijkgedeelte.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

Meer info:

Thomas More
Vives
Karel de Grote Hogeschool

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Voertuigtechnieken
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica, Veiligheidstechniek,

Sanctie

Als je de opleiding succesvol afsluit behaal je het diploma van graduaat in de voertuigtechnieken (met afstudeerrichtng).

Via een vervolgtraject van +/- 90 studiepunten kan je nog een professioneel bachelordiploma behalen Autotechnologie behalen. Ander bacheloropleidingen zijn ook mogelijk, maar voor de (duur van de) mogelijke vervolgtrajecten informeer je je best bij de hogescholen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Karel de Grote Hogeschool

(Campus Hoboken)

Salesianenlaan 90   2660 Hoboken
03 613 17 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Thomas More

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Kortrijk)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 26 41 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 27-04-2020