Handelswetenschappen : Internationaal zakenwezen - Master

 

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen
De afstudeerrichting Internationaal zakenwezen behandelt de specifieke vraagstukken waarmee bedrijven in een globaliserende economie geconfronteerd worden.
De opleiding biedt inzicht in de theorie en praktijk van het opereren in internationale markten en bereidt je voor op situaties en beslissingen bij het formuleren en implementeren van internationale strategieën.
De volgende aandachtspunten worden daarbij speciaal belicht: internationale handel en investeren, internationale marketing, HRM, financiën en fiscaliteit.
Ook de rol en impact van culturele, ethische, politieke en juridische kenmerken en verschillen op ondernemingen worden behandeld.
IZW bereidt je voor op dergelijke situaties door je de nodige kennis aan te reiken, van analysetechnieken te voorzien en persoonlijke vaardigheden aan te leren zodat je beter kan opereren en managen in internationale en multiculturele markten.
Aan het einde van de opleiding kan je het internationale strategische en operationele ondernemingsbeleid van een bedrijf evalueren en sturen, zowel in KMO’s als in MNO’s.


Studiepunten

60

Handelswetenschappen : Internationaal zakenwezen - Master

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen
De afstudeerrichting Internationaal zakenwezen behandelt de specifieke vraagstukken waarmee bedrijven in een globaliserende economie geconfronteerd worden.
De opleiding biedt inzicht in de theorie en praktijk van het opereren in internationale markten en bereidt je voor op situaties en beslissingen bij het formuleren en implementeren van internationale strategieën.
De volgende aandachtspunten worden daarbij speciaal belicht: internationale handel en investeren, internationale marketing, HRM, financiën en fiscaliteit.
Ook de rol en impact van culturele, ethische, politieke en juridische kenmerken en verschillen op ondernemingen worden behandeld.
IZW bereidt je voor op dergelijke situaties door je de nodige kennis aan te reiken, van analysetechnieken te voorzien en persoonlijke vaardigheden aan te leren zodat je beter kan opereren en managen in internationale en multiculturele markten.
Aan het einde van de opleiding kan je het internationale strategische en operationele ondernemingsbeleid van een bedrijf evalueren en sturen, zowel in KMO’s als in MNO’s.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Handelswetenschappen 

Afstudeerrichting: Internationaal zakenwezen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Handelswetenschappen: Internationaal zakenwezen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Handelswetenschappen: Internationaal zakenwezen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Korte Nieuwstraat 33  2000 Antwerpen
03 201 18 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). 
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo's als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur financieel vermogen
Adviseur kredieten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Financieel analist
Kantoorhouder bankfiliaal
Ontwikkelaar financiële producten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019

Handelswetenschappen : Internationaal zakenwezen - Master

KU Leuven Campus Carolus Antwerpen
De afstudeerrichting Internationaal zakenwezen behandelt de specifieke vraagstukken waarmee bedrijven in een globaliserende economie geconfronteerd worden.
De opleiding biedt inzicht in de theorie en praktijk van het opereren in internationale markten en bereidt je voor op situaties en beslissingen bij het formuleren en implementeren van internationale strategieën.
De volgende aandachtspunten worden daarbij speciaal belicht: internationale handel en investeren, internationale marketing, HRM, financiën en fiscaliteit.
Ook de rol en impact van culturele, ethische, politieke en juridische kenmerken en verschillen op ondernemingen worden behandeld.
IZW bereidt je voor op dergelijke situaties door je de nodige kennis aan te reiken, van analysetechnieken te voorzien en persoonlijke vaardigheden aan te leren zodat je beter kan opereren en managen in internationale en multiculturele markten.
Aan het einde van de opleiding kan je het internationale strategische en operationele ondernemingsbeleid van een bedrijf evalueren en sturen, zowel in KMO’s als in MNO’s.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Handelswetenschappen 

Afstudeerrichting: Internationaal zakenwezen

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Handelswetenschappen: Internationaal zakenwezen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Handelswetenschappen: Internationaal zakenwezen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Korte Nieuwstraat 33  2000 Antwerpen
03 201 18 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). 
Men vindt afgestudeerden terug in leidinggevende functies in tal van industriële sectoren, financiële instellingen en de dienstensector, dit zowel in kmo's als in grote bedrijven en de non-profitsector.
Het volgen van een lerarenopleiding biedt ook mogelijkheden in het onderwijs.
Overheid: diverse functies in openbare besturen, ministeries, onderwijs (met lerarenopleiding).
Industrie: kaderfuncties op afdelingen als marketing, accountancy en financiële departementen van alle industriële sectoren (metaal, scheikunde, farmacie, textiel, voeding) en de financiële sector (bank- en verzekeringswezen), distributie- en dienstensector.
Een zelfstandig beroep als fiscaal adviseur of managementconsulent behoort tot de mogelijkheden, eventueel na verdere specialisatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur financieel vermogen
Adviseur kredieten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Financieel analist
Kantoorhouder bankfiliaal
Ontwikkelaar financiële producten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019