Muziek : Muziektherapie - Master

 

LUCA (Campus Lemmens)
De vijfjarige opleiding (drie jaar Bachelor en twee jaar Master) start met een algemene muzikale opleiding van twee jaar.
De keuze voor de afstudeerrichting muziektherapie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar.
Vanaf dan worden er naast de muzikale vakken ook muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen.
Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep.
In de vijf instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen monodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op de capaciteit tot muzikale improvisatie.

Vanaf het derde bachelorjaar verwerven de studenten tevens al een zekere vertrouwdheid met de muziektherapeutische praktijk. Onder supervisie bouwen zij een therapeutische relatie uit met een kind dat lijdt onder een mentale handicap, autisme of gedragsproblemen.
Het tweede masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum campus Kortenberg en in diverse andere psychiatrische centra.
De muziektherapeutische vaardigheden worden nu procesmatig ontwikkeld en men leert samen te werken in een multidisciplinair team.
Alle activiteiten gebeuren onder persoonlijke begeleiding van ervaren klinische supervisors. 

De opleiding wordt afgesloten met een eindverhandeling die wordt verdedigd voor een commissie van interne en externe examinatoren.


Studiepunten

120

Muziek : Muziektherapie - Master

LUCA (Campus Lemmens)
De vijfjarige opleiding (drie jaar Bachelor en twee jaar Master) start met een algemene muzikale opleiding van twee jaar.
De keuze voor de afstudeerrichting muziektherapie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar.
Vanaf dan worden er naast de muzikale vakken ook muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen.
Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep.
In de vijf instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen monodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op de capaciteit tot muzikale improvisatie.

Vanaf het derde bachelorjaar verwerven de studenten tevens al een zekere vertrouwdheid met de muziektherapeutische praktijk. Onder supervisie bouwen zij een therapeutische relatie uit met een kind dat lijdt onder een mentale handicap, autisme of gedragsproblemen.
Het tweede masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum campus Kortenberg en in diverse andere psychiatrische centra.
De muziektherapeutische vaardigheden worden nu procesmatig ontwikkeld en men leert samen te werken in een multidisciplinair team.
Alle activiteiten gebeuren onder persoonlijke begeleiding van ervaren klinische supervisors. 

De opleiding wordt afgesloten met een eindverhandeling die wordt verdedigd voor een commissie van interne en externe examinatoren.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Muziektherapie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Muziek: Muziektherapie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.
De gediplomeerde Master in de Muziek, afstudeerrichting Muziektherapie is voornamelijk werkzaam in psychiatrische centra en instituten voor gehandicapten.
Ook geriatrische en oncologische afdelingen en kinderafdelingen van algemene ziekenhuizen en scholen voor buitengewoon onderwijs doen beroep op hun competenties.
Sommige muziektherapeuten bouwen tevens een zelfstandige muziektherapeutische praktijk uit. 
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018

Muziek : Muziektherapie - Master

LUCA (Campus Lemmens)
De vijfjarige opleiding (drie jaar Bachelor en twee jaar Master) start met een algemene muzikale opleiding van twee jaar.
De keuze voor de afstudeerrichting muziektherapie gebeurt vanaf het derde bachelorjaar.
Vanaf dan worden er naast de muzikale vakken ook muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen.
Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep.
In de vijf instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen monodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op de capaciteit tot muzikale improvisatie.

Vanaf het derde bachelorjaar verwerven de studenten tevens al een zekere vertrouwdheid met de muziektherapeutische praktijk. Onder supervisie bouwen zij een therapeutische relatie uit met een kind dat lijdt onder een mentale handicap, autisme of gedragsproblemen.
Het tweede masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum campus Kortenberg en in diverse andere psychiatrische centra.
De muziektherapeutische vaardigheden worden nu procesmatig ontwikkeld en men leert samen te werken in een multidisciplinair team.
Alle activiteiten gebeuren onder persoonlijke begeleiding van ervaren klinische supervisors. 

De opleiding wordt afgesloten met een eindverhandeling die wordt verdedigd voor een commissie van interne en externe examinatoren.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Muziektherapie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Muziek: Muziektherapie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.
De gediplomeerde Master in de Muziek, afstudeerrichting Muziektherapie is voornamelijk werkzaam in psychiatrische centra en instituten voor gehandicapten.
Ook geriatrische en oncologische afdelingen en kinderafdelingen van algemene ziekenhuizen en scholen voor buitengewoon onderwijs doen beroep op hun competenties.
Sommige muziektherapeuten bouwen tevens een zelfstandige muziektherapeutische praktijk uit. 
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018