Industriële wetenschappen Chemie - Master

 

KU Leuven Campus GroepT Leuven:
In de opleiding ligt er een focus op Sustainable Process & Materials Engineering; hier staat verantwoorde technologie centraal die voldoet aan de hedendaagse noden zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Dit houdt in dat er op een efficiënte manier gebruik gemaakt moet worden van materialen en energie, rekening houdend met de impact op de omgeving.
Deze focus is daarom enerzijds gericht op het duurzaam ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van producten en systemen, en richt zich anderzijds meer specifiek op de ontwikkeling, eigenschappen, karakterisatie, productie en verwerking van (nieuwe) materialen.
De masteropleidingen kunnen gevolgd worden in een éénjarig of in een tweejarig traject.
Dit bestaat uit het eenjarige masterprogramma plus een aanvullend leertraject in een onderneming of project.  Dit stelt de toekomstige ingenieurs in staat om competenties te verwerven op het gebied van ‘Innovation and Entrepreneurial Engineering’ ingebed in zowel verdiepende als verbredende opleidingsonderdelen. 
De studenten hebben tevens de mogelijkheid om het programma (deels) zelf samen te stellen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

KU Leuven Campus De Nayer:
Op Campus De Nayer focus je op chemische procestechnologie: • Omzetten van natuurlijke grondstoffen in dagelijkse producten

 • Ontwerp en beheersing van chemische processen op industriële schaal

 • Efficiënte omgang met energie

 • Inzet van hernieuwbare energiebronnen

 • Waterzuivering


Het multidisciplinaire karakter in de opleiding zorgt ervoor dat verschillende vakgebieden aan
bod komen.
Deze opleiding omvat:

- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen

Dankzij een keuzepakket binnen de hele faculteit en de masterproef in onderzoek en/of industriële context kun je je eigen accent leggen in het domein dat jou het meest interesseert. 

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
De masteropleiding legt de nadruk op de gevorderde wetenschappelijke kennis en competenties die je toelaten concrete chemische en technologische problemen op te lossen.
Het onderzoek wordt bijgevolg ingebed in de opleiding.
De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef in onze hogeschool, een onderneming, een onderzoeksinstelling of universiteit in binnen- of buitenland.
Als industrieel ingenieur Chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op.
Je biotoop? De basischemie, de kunststoffenindustrie en de geneesmiddelensector.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In chemisch-technologische opleidingsonderdelen zoals industriële procestechnologie, reactorkunde, milieutechnologie, organische chemie en kunststoffen maak je kennis met diverse industriële processen . 
Je verwerft de nodige achtergrond om deze processen te ontwerpen, te verbeteren en efficiënt en milieuvriendelijk te bedrijven.
Daarnaast zijn er verbredende vakken als bedrijfsbeleid en economie die je mogelijkheden verruimen.
Je komt immers als chemisch ingenieur terecht in een waaier van bedrijven en sectoren (petrochemie, kunststoffen, farmacie, fijnchemi … ) en dit zowel in research , ontwerp- als  productieafdelingen, in analyse- en controlelaboratoria. Maar ook consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Keuzepakketten laten je toe je eigen accenten te leggen.

UGent - Campus Kortrijk:
Als industrieel ingenieur chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op. In de masteropleiding zijn twee majors mogelijk: industriële chemie en kunststoffen.
De major industriële chemie is multidisciplinair georiënteerd: je wordt gevormd tot polyvalente ingenieur met competenties die aan de industriële praktijk zijn gekoppeld.
Je exploreert de complexe interacties tussen wetenschap, technologie en samenleving.
Aandacht gaat dus vooral uit naar:
– kennis/kunde van puur proces/chemische factoren en parameters
– fysische/chemische basis van de techniek/ technologie en het relevante materiaalgebruik
– kwaliteitscontrole, zowel kwantitatief als kwalitatief
– veiligheids- en gezondheidsaspecten
– milieuzorg (recycling, regeneratie …), zowel technische, juridische als managementaspecten
– sociale vaardigheden
– onderzoeksvaardigheden
– internationalisering
De major kunststoffen is op een analoge manier multidisciplinair georiënteerd, maar focust op de mogelijkheden die kunststof en composietmaterialen bieden en op de wijze waarop nieuwe toepassingen tot stand komen.
Je bestudeert de samenhang van de drie productfactoren (materiaal – fabricage – ontwerp) en hun relatie tot commerciële en ecologische aspecten.
Naast de opbouw van kunststoffen en meer complexe systemen (blends, composieten, meerlagige kunststoffen ...), de keuze van materialen en additieven, de theorie en praktijk van de vormgeving op eigen machines bestudeer je ook de mechanica van kunststofmachines en de integratie van randapparatuur.
Je leert kunststoffen te karakteriseren en testresultaten te beoordelen.
Tevens komen afbreekbaarheid en recyclage aan bod.


KU Leuven Technologiecampus Gent:
Op Campus Gent focus je op:
chemische procestechnologie, gericht op milieu- en membraantechnologie, ionische vloeistoffen en oppervlaktebehandeling
of
geur- en aromatechnologie, gericht op het sensorisch en chemisch-analytisch smaakonderzoek van voedingsmiddelen en het geuronderzoek van industriële producten.
Deze opleiding omvat:
- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen (ingenieursvakken, scheidingstechnieken, chemische procestechnolgoei, industriële proceschemie, oppervlaktechemie, milieutechnologie.


Studiepunten

60

Industriële wetenschappen Chemie - Master

KU Leuven Campus GroepT Leuven:
In de opleiding ligt er een focus op Sustainable Process & Materials Engineering; hier staat verantwoorde technologie centraal die voldoet aan de hedendaagse noden zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Dit houdt in dat er op een efficiënte manier gebruik gemaakt moet worden van materialen en energie, rekening houdend met de impact op de omgeving.
Deze focus is daarom enerzijds gericht op het duurzaam ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van producten en systemen, en richt zich anderzijds meer specifiek op de ontwikkeling, eigenschappen, karakterisatie, productie en verwerking van (nieuwe) materialen.
De masteropleidingen kunnen gevolgd worden in een éénjarig of in een tweejarig traject.
Dit bestaat uit het eenjarige masterprogramma plus een aanvullend leertraject in een onderneming of project.  Dit stelt de toekomstige ingenieurs in staat om competenties te verwerven op het gebied van ‘Innovation and Entrepreneurial Engineering’ ingebed in zowel verdiepende als verbredende opleidingsonderdelen. 
De studenten hebben tevens de mogelijkheid om het programma (deels) zelf samen te stellen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

KU Leuven Campus De Nayer:
Op Campus De Nayer focus je op chemische procestechnologie: • Omzetten van natuurlijke grondstoffen in dagelijkse producten

 • Ontwerp en beheersing van chemische processen op industriële schaal

 • Efficiënte omgang met energie

 • Inzet van hernieuwbare energiebronnen

 • Waterzuivering


Het multidisciplinaire karakter in de opleiding zorgt ervoor dat verschillende vakgebieden aan
bod komen.
Deze opleiding omvat:

- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen

Dankzij een keuzepakket binnen de hele faculteit en de masterproef in onderzoek en/of industriële context kun je je eigen accent leggen in het domein dat jou het meest interesseert. 

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
De masteropleiding legt de nadruk op de gevorderde wetenschappelijke kennis en competenties die je toelaten concrete chemische en technologische problemen op te lossen.
Het onderzoek wordt bijgevolg ingebed in de opleiding.
De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef in onze hogeschool, een onderneming, een onderzoeksinstelling of universiteit in binnen- of buitenland.
Als industrieel ingenieur Chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op.
Je biotoop? De basischemie, de kunststoffenindustrie en de geneesmiddelensector.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In chemisch-technologische opleidingsonderdelen zoals industriële procestechnologie, reactorkunde, milieutechnologie, organische chemie en kunststoffen maak je kennis met diverse industriële processen . 
Je verwerft de nodige achtergrond om deze processen te ontwerpen, te verbeteren en efficiënt en milieuvriendelijk te bedrijven.
Daarnaast zijn er verbredende vakken als bedrijfsbeleid en economie die je mogelijkheden verruimen.
Je komt immers als chemisch ingenieur terecht in een waaier van bedrijven en sectoren (petrochemie, kunststoffen, farmacie, fijnchemi … ) en dit zowel in research , ontwerp- als  productieafdelingen, in analyse- en controlelaboratoria. Maar ook consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Keuzepakketten laten je toe je eigen accenten te leggen.

UGent - Campus Kortrijk:
Als industrieel ingenieur chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op. In de masteropleiding zijn twee majors mogelijk: industriële chemie en kunststoffen.
De major industriële chemie is multidisciplinair georiënteerd: je wordt gevormd tot polyvalente ingenieur met competenties die aan de industriële praktijk zijn gekoppeld.
Je exploreert de complexe interacties tussen wetenschap, technologie en samenleving.
Aandacht gaat dus vooral uit naar:
– kennis/kunde van puur proces/chemische factoren en parameters
– fysische/chemische basis van de techniek/ technologie en het relevante materiaalgebruik
– kwaliteitscontrole, zowel kwantitatief als kwalitatief
– veiligheids- en gezondheidsaspecten
– milieuzorg (recycling, regeneratie …), zowel technische, juridische als managementaspecten
– sociale vaardigheden
– onderzoeksvaardigheden
– internationalisering
De major kunststoffen is op een analoge manier multidisciplinair georiënteerd, maar focust op de mogelijkheden die kunststof en composietmaterialen bieden en op de wijze waarop nieuwe toepassingen tot stand komen.
Je bestudeert de samenhang van de drie productfactoren (materiaal – fabricage – ontwerp) en hun relatie tot commerciële en ecologische aspecten.
Naast de opbouw van kunststoffen en meer complexe systemen (blends, composieten, meerlagige kunststoffen ...), de keuze van materialen en additieven, de theorie en praktijk van de vormgeving op eigen machines bestudeer je ook de mechanica van kunststofmachines en de integratie van randapparatuur.
Je leert kunststoffen te karakteriseren en testresultaten te beoordelen.
Tevens komen afbreekbaarheid en recyclage aan bod.


KU Leuven Technologiecampus Gent:
Op Campus Gent focus je op:
chemische procestechnologie, gericht op milieu- en membraantechnologie, ionische vloeistoffen en oppervlaktebehandeling
of
geur- en aromatechnologie, gericht op het sensorisch en chemisch-analytisch smaakonderzoek van voedingsmiddelen en het geuronderzoek van industriële producten.
Deze opleiding omvat:
- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen (ingenieursvakken, scheidingstechnieken, chemische procestechnolgoei, industriële proceschemie, oppervlaktechemie, milieutechnologie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industriële wetenschappen Chemie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Industriële wetenschappen Chemie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Gent

Afstandsonderwijs

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


J. De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


A.Vesaliusstraat 13  3000 Leuven
016 30 10 30    


Agoralaan Gebouw H  3590 Diepenbeek
011 37 07 77    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master in de Industriële wetenschappen: chemie is in staat om zowel leidinggevende als coördinerende en technisch-commerciële taken uit te voeren in de chemische industriële productieafdeling van analyse-, controle- en researchlaboratoria.
Hij kan industriële chemische processen ontwerpen, uittesten, uitvoeren en verbeteren.
Hij zet de theoretische chemische modellen om in praktische realisaties en beheert en optimaliseert chemische (geautomatiseerde) installaties.
Hij doet onderzoek naar, ontwikkelt en verbetert nieuwe materialen (polymeren, composieten, chemicaliën).
Deze afgestudeerden treft men vaak aan in de bedrijfssectoren petrochemie, voeding, farmacie en parachemie (verven, zepen, detergenten, afvalverwerking).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel ingenieur
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Industriële wetenschappen Chemie - Master

KU Leuven Campus GroepT Leuven:
In de opleiding ligt er een focus op Sustainable Process & Materials Engineering; hier staat verantwoorde technologie centraal die voldoet aan de hedendaagse noden zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Dit houdt in dat er op een efficiënte manier gebruik gemaakt moet worden van materialen en energie, rekening houdend met de impact op de omgeving.
Deze focus is daarom enerzijds gericht op het duurzaam ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van producten en systemen, en richt zich anderzijds meer specifiek op de ontwikkeling, eigenschappen, karakterisatie, productie en verwerking van (nieuwe) materialen.
De masteropleidingen kunnen gevolgd worden in een éénjarig of in een tweejarig traject.
Dit bestaat uit het eenjarige masterprogramma plus een aanvullend leertraject in een onderneming of project.  Dit stelt de toekomstige ingenieurs in staat om competenties te verwerven op het gebied van ‘Innovation and Entrepreneurial Engineering’ ingebed in zowel verdiepende als verbredende opleidingsonderdelen. 
De studenten hebben tevens de mogelijkheid om het programma (deels) zelf samen te stellen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

KU Leuven Campus De Nayer:
Op Campus De Nayer focus je op chemische procestechnologie: • Omzetten van natuurlijke grondstoffen in dagelijkse producten

 • Ontwerp en beheersing van chemische processen op industriële schaal

 • Efficiënte omgang met energie

 • Inzet van hernieuwbare energiebronnen

 • Waterzuivering


Het multidisciplinaire karakter in de opleiding zorgt ervoor dat verschillende vakgebieden aan
bod komen.
Deze opleiding omvat:

- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen

Dankzij een keuzepakket binnen de hele faculteit en de masterproef in onderzoek en/of industriële context kun je je eigen accent leggen in het domein dat jou het meest interesseert. 

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
De masteropleiding legt de nadruk op de gevorderde wetenschappelijke kennis en competenties die je toelaten concrete chemische en technologische problemen op te lossen.
Het onderzoek wordt bijgevolg ingebed in de opleiding.
De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef in onze hogeschool, een onderneming, een onderzoeksinstelling of universiteit in binnen- of buitenland.
Als industrieel ingenieur Chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op.
Je biotoop? De basischemie, de kunststoffenindustrie en de geneesmiddelensector.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In chemisch-technologische opleidingsonderdelen zoals industriële procestechnologie, reactorkunde, milieutechnologie, organische chemie en kunststoffen maak je kennis met diverse industriële processen . 
Je verwerft de nodige achtergrond om deze processen te ontwerpen, te verbeteren en efficiënt en milieuvriendelijk te bedrijven.
Daarnaast zijn er verbredende vakken als bedrijfsbeleid en economie die je mogelijkheden verruimen.
Je komt immers als chemisch ingenieur terecht in een waaier van bedrijven en sectoren (petrochemie, kunststoffen, farmacie, fijnchemi … ) en dit zowel in research , ontwerp- als  productieafdelingen, in analyse- en controlelaboratoria. Maar ook consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Keuzepakketten laten je toe je eigen accenten te leggen.

UGent - Campus Kortrijk:
Als industrieel ingenieur chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op. In de masteropleiding zijn twee majors mogelijk: industriële chemie en kunststoffen.
De major industriële chemie is multidisciplinair georiënteerd: je wordt gevormd tot polyvalente ingenieur met competenties die aan de industriële praktijk zijn gekoppeld.
Je exploreert de complexe interacties tussen wetenschap, technologie en samenleving.
Aandacht gaat dus vooral uit naar:
– kennis/kunde van puur proces/chemische factoren en parameters
– fysische/chemische basis van de techniek/ technologie en het relevante materiaalgebruik
– kwaliteitscontrole, zowel kwantitatief als kwalitatief
– veiligheids- en gezondheidsaspecten
– milieuzorg (recycling, regeneratie …), zowel technische, juridische als managementaspecten
– sociale vaardigheden
– onderzoeksvaardigheden
– internationalisering
De major kunststoffen is op een analoge manier multidisciplinair georiënteerd, maar focust op de mogelijkheden die kunststof en composietmaterialen bieden en op de wijze waarop nieuwe toepassingen tot stand komen.
Je bestudeert de samenhang van de drie productfactoren (materiaal – fabricage – ontwerp) en hun relatie tot commerciële en ecologische aspecten.
Naast de opbouw van kunststoffen en meer complexe systemen (blends, composieten, meerlagige kunststoffen ...), de keuze van materialen en additieven, de theorie en praktijk van de vormgeving op eigen machines bestudeer je ook de mechanica van kunststofmachines en de integratie van randapparatuur.
Je leert kunststoffen te karakteriseren en testresultaten te beoordelen.
Tevens komen afbreekbaarheid en recyclage aan bod.


KU Leuven Technologiecampus Gent:
Op Campus Gent focus je op:
chemische procestechnologie, gericht op milieu- en membraantechnologie, ionische vloeistoffen en oppervlaktebehandeling
of
geur- en aromatechnologie, gericht op het sensorisch en chemisch-analytisch smaakonderzoek van voedingsmiddelen en het geuronderzoek van industriële producten.
Deze opleiding omvat:
- chemisch-wetenschappelijke opleidingsonderdelen
- sociaal-economische opleidingsonderdelen (economie, bedrijfsbeleid)
- chemisch-technologische opleidingsonderdelen (ingenieursvakken, scheidingstechnieken, chemische procestechnolgoei, industriële proceschemie, oppervlaktechemie, milieutechnologie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industriële wetenschappen Chemie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Industriële wetenschappen Chemie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Gent

Afstandsonderwijs

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


J. De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


A.Vesaliusstraat 13  3000 Leuven
016 30 10 30    


Agoralaan Gebouw H  3590 Diepenbeek
011 37 07 77    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master in de Industriële wetenschappen: chemie is in staat om zowel leidinggevende als coördinerende en technisch-commerciële taken uit te voeren in de chemische industriële productieafdeling van analyse-, controle- en researchlaboratoria.
Hij kan industriële chemische processen ontwerpen, uittesten, uitvoeren en verbeteren.
Hij zet de theoretische chemische modellen om in praktische realisaties en beheert en optimaliseert chemische (geautomatiseerde) installaties.
Hij doet onderzoek naar, ontwikkelt en verbetert nieuwe materialen (polymeren, composieten, chemicaliën).
Deze afgestudeerden treft men vaak aan in de bedrijfssectoren petrochemie, voeding, farmacie en parachemie (verven, zepen, detergenten, afvalverwerking).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel ingenieur
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019