Office management : Medical management assistant - Professionele bachelor

 

Algemene info


In deze opleiding leer je organiseren, communiceren en presenteren.
Je krijgt een algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming: economie, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, handelsdocumenten en begrippen van boekhouden.
In sommige hogescholen wordt gestart met een gemeenschappelijk 1ste jaar, waarna men vanaf het 2de jaar een afstudeerrichting kiest.
In andere hogescholen kies je al tijdens het 1ste jaar. 
De studie van de talen staat centraal.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je: algemeen en burgerlijk recht, economie en begrippen van boekhouden.

Afstudeerrichting medical management assistant:
dit is een opleiding gericht op de management ondersteuning van de medische en farmaceutische sector.
In de functie komt het onthaal van patiënten en het beheer van de dossiers van zieken in ziekenhuizen, dokterspraktijken of medische laboratoria aan bod maar ook het uitwerken van symposia, verbeterprojecten en het opvolgen van wetenschappelijk onderzoek. 
Typische vakken in deze afstudeerrichting zijn: medische terminologie, tekstverwerking (vooral medische software), medische registratie, pathologie, anatomie en fysiologie, deontologie en humane vorming. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten om de beleving van( internationale) patiënten te verhogen zijn onderdeel van deze opleiding.  Je wordt de administratieve duizendpoot met een grondige medische background die daarenboven graag met mensen werkt.  


Voor wie?
Interesse in het wetenschappelijke en medische is een troef. Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel graag en vlot communiceren en  een affiniteit hebben voor talen. 


Aanvullende info:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel

UC Leuven-Limburg - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Rijselstraat

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Dirk Martens - Aalst


Studiepunten

180

Office management : Medical management assistant - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


In deze opleiding leer je organiseren, communiceren en presenteren.
Je krijgt een algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming: economie, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, handelsdocumenten en begrippen van boekhouden.
In sommige hogescholen wordt gestart met een gemeenschappelijk 1ste jaar, waarna men vanaf het 2de jaar een afstudeerrichting kiest.
In andere hogescholen kies je al tijdens het 1ste jaar. 
De studie van de talen staat centraal.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je: algemeen en burgerlijk recht, economie en begrippen van boekhouden.

Afstudeerrichting medical management assistant:
dit is een opleiding gericht op de management ondersteuning van de medische en farmaceutische sector.
In de functie komt het onthaal van patiënten en het beheer van de dossiers van zieken in ziekenhuizen, dokterspraktijken of medische laboratoria aan bod maar ook het uitwerken van symposia, verbeterprojecten en het opvolgen van wetenschappelijk onderzoek. 
Typische vakken in deze afstudeerrichting zijn: medische terminologie, tekstverwerking (vooral medische software), medische registratie, pathologie, anatomie en fysiologie, deontologie en humane vorming. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten om de beleving van( internationale) patiënten te verhogen zijn onderdeel van deze opleiding.  Je wordt de administratieve duizendpoot met een grondige medische background die daarenboven graag met mensen werkt.  


Voor wie?
Interesse in het wetenschappelijke en medische is een troef. Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel graag en vlot communiceren en  een affiniteit hebben voor talen. 


Aanvullende info:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel

UC Leuven-Limburg - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Rijselstraat

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Dirk Martens - Aalst


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Office management 

Afstudeerrichting: Medical management assistant

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Medische activiteiten, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Secretariaat, Spaans,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Office management zijn:

Office management : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
Office management : Bedrijfsvertaler-tolk (Professionele bachelor - HO)
Office management : Event- en projectmanagement (Professionele bachelor - HO)
Office management : Intercultural Relations Management (Professionele bachelor - HO)
Office management : Management assistant (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Office management: Medical management assistantEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Office management : Medical management assistant


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Culturele studies - KU Leuven

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Journalistiek - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Tolken - KU Leuven Campus Brussel

Tolken - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Vertalen - KU Leuven Campus Brussel

Vertalen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Werkstudententraject

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus

Starten in februari

Howest, The Square

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen

Starten in februari

Odisee, Campus Dirk Martens - Aalst

Afstandsonderwijs

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen
03 220 55 20    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

Na deze opleiding kan men aan de slag als management assistant.
Door de specialisatie in medisch secretariaatswerk kan men specifiek worden belast met het bijhouden van een patiëntenadministratie, het opmaken van medische verslagen, het ontvangen van patiënten, het opnemen van de eerste informatiegegevens en het innen van de rekeningen.
In een privépraktijk kan deze office manager soms assisteren bij het onderzoek. Deze bachelors werken vooral in klinieken en dokterspraktijken.
Ook bij farmaceutische bedrijven, ziekenfondsen en andere instellingen uit de gezondheidszorg kunnen zij werk vinden. 
Afgestudeerden kunnen ook het beroep  van Clinical Trial Assistant (administratieve ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek) uitoefenen naast het gekende klassieke beroep in het ziekenhuis.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medewerker medisch secretariaat
Medisch afgevaardigde

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Officemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 116 2,19% 64,93% 11 11 12 29 41 12
Economie-moderne talen (ASO) 845 2,94% 86,52% 27 27 33 122 603 33
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 69 1,09% 61,82% 7 6 11 14 23 8
Handel (TSO) 615 4,37% 65,78% 52 59 74 171 226 33
Hotel (TSO) 37 2,17% 48,14% 8 5 3 11 5 5
Humane wetenschappen (ASO) 302 1,14% 75,58% 18 26 23 58 160 17
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 462 5,05% 31,41% 122 100 69 70 35 66
Latijn-moderne talen (ASO) 113 1,15% 86,18% 6 5 1 15 80 6
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 67 1,00% 30,88% 18 18 9 11 5 6
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 100 0,94% 90,29% 2 2 3 10 79 4
Multimedia (TSO) 32 2,22% 34,50% 7 10 2 5 3 5
Onthaal en public relations (TSO) 180 9,18% 51,00% 29 31 23 38 42 17
Schoonheidsverzorging (TSO) 58 1,54% 45,57% 5 19 6 12 10 6
Secretariaat-talen (TSO) 908 16,99% 68,61% 62 86 100 224 391 45
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 409 1,75% 58,05% 42 54 55 112 105 41
Toerisme (TSO) 115 5,20% 47,00% 13 22 24 25 20 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 39 0,11% 86,55% 1 1 4 6 27 0
Winkelbeheer en etalage (BSO) 30 1,44% 31,09% 10 8 1 5 2 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vantage (B2)
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Howest Vantage (B2)
Thomas More Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Odisee Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 14-07-2018

Office management : Medical management assistant - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


In deze opleiding leer je organiseren, communiceren en presenteren.
Je krijgt een algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming: economie, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, handelsdocumenten en begrippen van boekhouden.
In sommige hogescholen wordt gestart met een gemeenschappelijk 1ste jaar, waarna men vanaf het 2de jaar een afstudeerrichting kiest.
In andere hogescholen kies je al tijdens het 1ste jaar. 
De studie van de talen staat centraal.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je: algemeen en burgerlijk recht, economie en begrippen van boekhouden.

Afstudeerrichting medical management assistant:
dit is een opleiding gericht op de management ondersteuning van de medische en farmaceutische sector.
In de functie komt het onthaal van patiënten en het beheer van de dossiers van zieken in ziekenhuizen, dokterspraktijken of medische laboratoria aan bod maar ook het uitwerken van symposia, verbeterprojecten en het opvolgen van wetenschappelijk onderzoek. 
Typische vakken in deze afstudeerrichting zijn: medische terminologie, tekstverwerking (vooral medische software), medische registratie, pathologie, anatomie en fysiologie, deontologie en humane vorming. Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten om de beleving van( internationale) patiënten te verhogen zijn onderdeel van deze opleiding.  Je wordt de administratieve duizendpoot met een grondige medische background die daarenboven graag met mensen werkt.  


Voor wie?
Interesse in het wetenschappelijke en medische is een troef. Je hoeft geen economische of taalgeoriënteerde richting in het secundair gevolgd te hebben. Je moet wel graag en vlot communiceren en  een affiniteit hebben voor talen. 


Aanvullende info:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel

UC Leuven-Limburg - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Rijselstraat

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Dirk Martens - Aalst


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Office management 

Afstudeerrichting: Medical management assistant

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Medische activiteiten, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Secretariaat, Spaans,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Office management zijn:

Office management : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
Office management : Bedrijfsvertaler-tolk (Professionele bachelor - HO)
Office management : Event- en projectmanagement (Professionele bachelor - HO)
Office management : Intercultural Relations Management (Professionele bachelor - HO)
Office management : Management assistant (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Office management: Medical management assistantEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Office management : Medical management assistant


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Culturele studies - KU Leuven

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Journalistiek - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige communicatie - KU Leuven Campus Brussel

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Tolken - KU Leuven Campus Brussel

Tolken - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Vertalen - KU Leuven Campus Brussel

Vertalen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Werkstudententraject

UC Leuven-Limburg, Campus Proximus

Starten in februari

Howest, The Square

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen

Starten in februari

Odisee, Campus Dirk Martens - Aalst

Afstandsonderwijs

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen
03 220 55 20    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

Na deze opleiding kan men aan de slag als management assistant.
Door de specialisatie in medisch secretariaatswerk kan men specifiek worden belast met het bijhouden van een patiëntenadministratie, het opmaken van medische verslagen, het ontvangen van patiënten, het opnemen van de eerste informatiegegevens en het innen van de rekeningen.
In een privépraktijk kan deze office manager soms assisteren bij het onderzoek. Deze bachelors werken vooral in klinieken en dokterspraktijken.
Ook bij farmaceutische bedrijven, ziekenfondsen en andere instellingen uit de gezondheidszorg kunnen zij werk vinden. 
Afgestudeerden kunnen ook het beroep  van Clinical Trial Assistant (administratieve ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek) uitoefenen naast het gekende klassieke beroep in het ziekenhuis.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medewerker medisch secretariaat
Medisch afgevaardigde

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Officemanagement

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 116 2,19% 64,93% 11 11 12 29 41 12
Economie-moderne talen (ASO) 845 2,94% 86,52% 27 27 33 122 603 33
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 69 1,09% 61,82% 7 6 11 14 23 8
Handel (TSO) 615 4,37% 65,78% 52 59 74 171 226 33
Hotel (TSO) 37 2,17% 48,14% 8 5 3 11 5 5
Humane wetenschappen (ASO) 302 1,14% 75,58% 18 26 23 58 160 17
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 462 5,05% 31,41% 122 100 69 70 35 66
Latijn-moderne talen (ASO) 113 1,15% 86,18% 6 5 1 15 80 6
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 67 1,00% 30,88% 18 18 9 11 5 6
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 100 0,94% 90,29% 2 2 3 10 79 4
Multimedia (TSO) 32 2,22% 34,50% 7 10 2 5 3 5
Onthaal en public relations (TSO) 180 9,18% 51,00% 29 31 23 38 42 17
Schoonheidsverzorging (TSO) 58 1,54% 45,57% 5 19 6 12 10 6
Secretariaat-talen (TSO) 908 16,99% 68,61% 62 86 100 224 391 45
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 409 1,75% 58,05% 42 54 55 112 105 41
Toerisme (TSO) 115 5,20% 47,00% 13 22 24 25 20 11
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 39 0,11% 86,55% 1 1 4 6 27 0
Winkelbeheer en etalage (BSO) 30 1,44% 31,09% 10 8 1 5 2 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vantage (B2)
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Howest Vantage (B2)
Thomas More Vantage (B2)
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Odisee Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 14-07-2018