Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Church & Pastoral Ministries (E) - Master

 

ETF
De ETF biedt een tweejarige opleiding tot academische master aan.
Studenten met een bacheloropleiding van de ETF of een andere academische bacheloropleiding theologie worden toegelaten tot de studie.
De drie afstudeerrichtingen zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (70 stp). Elk van de afstudeerrichtingen sluit af met een thesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een Thesis Colloquium.
Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verruiming of verdere verdieping. De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels.
Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.
Je leert vanuit de bijbel een zelfstandige bijdrage te leveren aan de theologische wetenschap en deel te nemen aan de hedendaagse theologische discussies. 
Het onderzoek speelt een grote rol en in de werkcolleges wordt dit onderzoek toegepast. Church & Pastoral Ministries
De richting Church and Pastoral Ministries biedt bijzondere aandacht aanpastoraat en recente ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw, leiderschap en veranderende gezagsstructuren.
Je verwerft kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en een leidinggevende functie in kerk of maatschappij.
Als in je toekomstige werk de combinatie leidinggeven, preken en pastoraat belangrijk is, dan is de richting Kerk en Pastoraat een goede keuze. 


Studiepunten

120

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Church & Pastoral Ministries (E) - Master

Algemene info

ETF
De ETF biedt een tweejarige opleiding tot academische master aan.
Studenten met een bacheloropleiding van de ETF of een andere academische bacheloropleiding theologie worden toegelaten tot de studie.
De drie afstudeerrichtingen zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (70 stp). Elk van de afstudeerrichtingen sluit af met een thesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een Thesis Colloquium.
Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verruiming of verdere verdieping. De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels.
Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.
Je leert vanuit de bijbel een zelfstandige bijdrage te leveren aan de theologische wetenschap en deel te nemen aan de hedendaagse theologische discussies. 
Het onderzoek speelt een grote rol en in de werkcolleges wordt dit onderzoek toegepast. Church & Pastoral Ministries
De richting Church and Pastoral Ministries biedt bijzondere aandacht aanpastoraat en recente ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw, leiderschap en veranderende gezagsstructuren.
Je verwerft kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en een leidinggevende functie in kerk of maatschappij.
Als in je toekomstige werk de combinatie leidinggeven, preken en pastoraat belangrijk is, dan is de richting Kerk en Pastoraat een goede keuze. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 

Afstudeerrichting: Church & Pastoral Ministries (E)

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen: Church & Pastoral Ministries (E)


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

St. Jansbergsesteenweg 97  3000 Leuven
016 20 08 95    


Beroepsuitwegen

Na het volgen van deze opleiding kun je aan de slag als eindverantwoordelijke van een pastoraal team of als predikant of voorganger in een gemeente. 
Ook is het mogelijk om te gaan werken in het gevangenis- of ziekenhuispastoraat, als eindverantwoordelijke voor jongerenwerk of als aalmoezenier in het leger.
Deze opleiding is zeer geschikt voor studenten die al een Nederlandse HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) hebben gevolgd.

Mogelijke beroepen

Pastoraal werker - parochieassistent


Gegevens bijgewerkt tot 21-01-2019

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Church & Pastoral Ministries (E) - Master

Algemene info

ETF
De ETF biedt een tweejarige opleiding tot academische master aan.
Studenten met een bacheloropleiding van de ETF of een andere academische bacheloropleiding theologie worden toegelaten tot de studie.
De drie afstudeerrichtingen zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (70 stp). Elk van de afstudeerrichtingen sluit af met een thesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een Thesis Colloquium.
Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verruiming of verdere verdieping. De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels.
Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.
Je leert vanuit de bijbel een zelfstandige bijdrage te leveren aan de theologische wetenschap en deel te nemen aan de hedendaagse theologische discussies. 
Het onderzoek speelt een grote rol en in de werkcolleges wordt dit onderzoek toegepast. Church & Pastoral Ministries
De richting Church and Pastoral Ministries biedt bijzondere aandacht aanpastoraat en recente ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw, leiderschap en veranderende gezagsstructuren.
Je verwerft kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en een leidinggevende functie in kerk of maatschappij.
Als in je toekomstige werk de combinatie leidinggeven, preken en pastoraat belangrijk is, dan is de richting Kerk en Pastoraat een goede keuze. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 

Afstudeerrichting: Church & Pastoral Ministries (E)

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen: Church & Pastoral Ministries (E)


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

St. Jansbergsesteenweg 97  3000 Leuven
016 20 08 95    


Beroepsuitwegen

Na het volgen van deze opleiding kun je aan de slag als eindverantwoordelijke van een pastoraal team of als predikant of voorganger in een gemeente. 
Ook is het mogelijk om te gaan werken in het gevangenis- of ziekenhuispastoraat, als eindverantwoordelijke voor jongerenwerk of als aalmoezenier in het leger.
Deze opleiding is zeer geschikt voor studenten die al een Nederlandse HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) hebben gevolgd.

Mogelijke beroepen

Pastoraal werker - parochieassistent


Gegevens bijgewerkt tot 21-01-2019