Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen : Bewegingsonderwijs - Master

 

VUB
Het masterprogramma biedt je een wetenschappelijke opleiding aan met een complementariteit van praktijk en theorie.
Terwijl deze masterfase in de eerste plaats een theoretische en praktische verdieping van de opleidingsonderdelen van de bachelorfase inhoudt, zijn de afstudeerrichtingen onmiddellijk relevant voor de beroepswereld. 
In de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs behaal je het diploma van leraar.
Je geeft je passie en vakkennis door aan jonge mensen en zet ze aan tot een fysiek actieve levensstijl. 
Je krijgt ook tal van uitdagingen op vlak van opvoeding, vakoverschrijdend werken en opstarten/opvolgen van lokale samenwerkingsverbanden.


KU Leuven
De masteropleiding verruimt je wetenschappelijk inzicht in de diverse domeinen van de kinesiologie.
Bedoeling is niet alleen kennis op te bouwen, maar zelf ook actief mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
Op basis van je professionele voorkeur kies je één bepaalde afstudeerrichting.
Je masterproef sluit hierbij aan.

Afstudeerrichting Bewegingsonderwijs: ben je geïnteresseerd in de 'lichamelijke opvoeding' en het 'onderwijzen', dan is de mastervariant bewegingsonderwijs de ideale keuze.
Niet alleen het onderwijs in de brede schoolcontext (van kleuter- tot volwassenenonderwijs), maar ook het onderwijzen in ruime zin (in sportclubs, verenigingen ...) komt aan bod.
Je verwerft basiscompetenties - zowel didactische, pedagogische als onderzoekscompetenties - in functie van het bewegingsonderwijs.

UGent
De masteropleiding in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bachelor en diept de onderzoeks- en beroepscompetenties uit.
De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. 
Beroepscompetenties verwerf je via de stage.
Als je meer voelt voor een job in het onderwijs kies je beter voor de afstudeerrichting
 Bewegingsonderwijs.
De richting bereidt je voor op het lesgeven, maar niet alleen in lichamelijke opvoeding.
Dank zij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel afgestudeerden ook les in theoretische vakken als biologie, scheikunde, fysica en gezondheidsopvoeding.
Deze afstudeerrichting bevat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding.
Je kiest een minor van 23 tot 30 studiepunten.
Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding ofwel een wetenschappelijke en professionele verdieping in de afstudeerrichting. 


Studiepunten

120

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen : Bewegingsonderwijs - Master

VUB
Het masterprogramma biedt je een wetenschappelijke opleiding aan met een complementariteit van praktijk en theorie.
Terwijl deze masterfase in de eerste plaats een theoretische en praktische verdieping van de opleidingsonderdelen van de bachelorfase inhoudt, zijn de afstudeerrichtingen onmiddellijk relevant voor de beroepswereld. 
In de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs behaal je het diploma van leraar.
Je geeft je passie en vakkennis door aan jonge mensen en zet ze aan tot een fysiek actieve levensstijl. 
Je krijgt ook tal van uitdagingen op vlak van opvoeding, vakoverschrijdend werken en opstarten/opvolgen van lokale samenwerkingsverbanden.


KU Leuven
De masteropleiding verruimt je wetenschappelijk inzicht in de diverse domeinen van de kinesiologie.
Bedoeling is niet alleen kennis op te bouwen, maar zelf ook actief mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
Op basis van je professionele voorkeur kies je één bepaalde afstudeerrichting.
Je masterproef sluit hierbij aan.

Afstudeerrichting Bewegingsonderwijs: ben je geïnteresseerd in de 'lichamelijke opvoeding' en het 'onderwijzen', dan is de mastervariant bewegingsonderwijs de ideale keuze.
Niet alleen het onderwijs in de brede schoolcontext (van kleuter- tot volwassenenonderwijs), maar ook het onderwijzen in ruime zin (in sportclubs, verenigingen ...) komt aan bod.
Je verwerft basiscompetenties - zowel didactische, pedagogische als onderzoekscompetenties - in functie van het bewegingsonderwijs.

UGent
De masteropleiding in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bachelor en diept de onderzoeks- en beroepscompetenties uit.
De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. 
Beroepscompetenties verwerf je via de stage.
Als je meer voelt voor een job in het onderwijs kies je beter voor de afstudeerrichting
 Bewegingsonderwijs.
De richting bereidt je voor op het lesgeven, maar niet alleen in lichamelijke opvoeding.
Dank zij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel afgestudeerden ook les in theoretische vakken als biologie, scheikunde, fysica en gezondheidsopvoeding.
Deze afstudeerrichting bevat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding.
Je kiest een minor van 23 tot 30 studiepunten.
Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding ofwel een wetenschappelijke en professionele verdieping in de afstudeerrichting. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 

Afstudeerrichting: Bewegingsonderwijs

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen: BewegingsonderwijsEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellingsmogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde,animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Sportfunctionaris


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen : Bewegingsonderwijs - Master

VUB
Het masterprogramma biedt je een wetenschappelijke opleiding aan met een complementariteit van praktijk en theorie.
Terwijl deze masterfase in de eerste plaats een theoretische en praktische verdieping van de opleidingsonderdelen van de bachelorfase inhoudt, zijn de afstudeerrichtingen onmiddellijk relevant voor de beroepswereld. 
In de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs behaal je het diploma van leraar.
Je geeft je passie en vakkennis door aan jonge mensen en zet ze aan tot een fysiek actieve levensstijl. 
Je krijgt ook tal van uitdagingen op vlak van opvoeding, vakoverschrijdend werken en opstarten/opvolgen van lokale samenwerkingsverbanden.


KU Leuven
De masteropleiding verruimt je wetenschappelijk inzicht in de diverse domeinen van de kinesiologie.
Bedoeling is niet alleen kennis op te bouwen, maar zelf ook actief mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
Op basis van je professionele voorkeur kies je één bepaalde afstudeerrichting.
Je masterproef sluit hierbij aan.

Afstudeerrichting Bewegingsonderwijs: ben je geïnteresseerd in de 'lichamelijke opvoeding' en het 'onderwijzen', dan is de mastervariant bewegingsonderwijs de ideale keuze.
Niet alleen het onderwijs in de brede schoolcontext (van kleuter- tot volwassenenonderwijs), maar ook het onderwijzen in ruime zin (in sportclubs, verenigingen ...) komt aan bod.
Je verwerft basiscompetenties - zowel didactische, pedagogische als onderzoekscompetenties - in functie van het bewegingsonderwijs.

UGent
De masteropleiding in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen bouwt verder op de wetenschappelijke basis uit de bachelor en diept de onderzoeks- en beroepscompetenties uit.
De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. 
Beroepscompetenties verwerf je via de stage.
Als je meer voelt voor een job in het onderwijs kies je beter voor de afstudeerrichting
 Bewegingsonderwijs.
De richting bereidt je voor op het lesgeven, maar niet alleen in lichamelijke opvoeding.
Dank zij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel afgestudeerden ook les in theoretische vakken als biologie, scheikunde, fysica en gezondheidsopvoeding.
Deze afstudeerrichting bevat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding.
Je kiest een minor van 23 tot 30 studiepunten.
Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding ofwel een wetenschappelijke en professionele verdieping in de afstudeerrichting. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 

Afstudeerrichting: Bewegingsonderwijs

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen: BewegingsonderwijsEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellingsmogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde,animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Sportfunctionaris


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017