Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur - Master

 

Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder afstudeerrichting(en).


KU Leuven
De masteropleiding handelsingenieur wordt op twee campussen van de KU Leuven aangeboden: Brussel en Leuven
Op de beide campussen kun je zowel de Nederlandstalige opleiding als de Engelstalige variant Master of Business Engineering volgen. De structuur van de opleiding is op de beide campussen dezelfde en je krijgt er ook hetzelfde plichtprogramma. Elke campus biedt andere majoren, minoren en keuzeopleidingsonderdelen aan. Studenten op de ene campus hebben ook de mogelijkheid om bepaalde opleidingsonderdelen op de andere campus te volgen.
Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. 
Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijk afstudeerprofiel sturen. 
Handelsingenieurs zijn voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverleningsproces. 
Tegelijkertijd kan de handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten, en managementfuncties uitvoeren.

Universiteit Antwerpen
Je kan kiezen uit:
- een traject bedrijfskunde en technologie
- een traject economisch beleid en technologie
Binnen elk traject moet je in de loop van de twee jaar een aantal verplichte opleidingsonderdelen hebben gevolgd.
Daarnaast moet je een keuze maken uit een aantal technologische opleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen binnen het domein technologiemanagement en -beleid.
Ten slotte kies je in deze opleiding ook een major en een minor, domeinen waarin je je zal speciliseren.

VUB
De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur biedt een grondige vorming in de diverse domeinen van de bedrijfseconomie, wetenschap en technologie, waarbij je kan kiezen in welke deeldomeinen je je specialiseert, via één van onderstaande profielen: • Accountancy & Auditing

 • Ondernemen en strategie

 • Decision support systems

 • Finance & Risk Management

 • Internationaal ondernemen en strategie

 • Beleidsinformatica.


Studiepunten

120

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur - Master

Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder afstudeerrichting(en).


KU Leuven
De masteropleiding handelsingenieur wordt op twee campussen van de KU Leuven aangeboden: Brussel en Leuven
Op de beide campussen kun je zowel de Nederlandstalige opleiding als de Engelstalige variant Master of Business Engineering volgen. De structuur van de opleiding is op de beide campussen dezelfde en je krijgt er ook hetzelfde plichtprogramma. Elke campus biedt andere majoren, minoren en keuzeopleidingsonderdelen aan. Studenten op de ene campus hebben ook de mogelijkheid om bepaalde opleidingsonderdelen op de andere campus te volgen.
Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. 
Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijk afstudeerprofiel sturen. 
Handelsingenieurs zijn voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverleningsproces. 
Tegelijkertijd kan de handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten, en managementfuncties uitvoeren.

Universiteit Antwerpen
Je kan kiezen uit:
- een traject bedrijfskunde en technologie
- een traject economisch beleid en technologie
Binnen elk traject moet je in de loop van de twee jaar een aantal verplichte opleidingsonderdelen hebben gevolgd.
Daarnaast moet je een keuze maken uit een aantal technologische opleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen binnen het domein technologiemanagement en -beleid.
Ten slotte kies je in deze opleiding ook een major en een minor, domeinen waarin je je zal speciliseren.

VUB
De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur biedt een grondige vorming in de diverse domeinen van de bedrijfseconomie, wetenschap en technologie, waarbij je kan kiezen in welke deeldomeinen je je specialiseert, via één van onderstaande profielen: • Accountancy & Auditing

 • Ondernemen en strategie

 • Decision support systems

 • Finance & Risk Management

 • Internationaal ondernemen en strategie

 • Beleidsinformatica.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde handelsingenieurs krijgen vaak een coördinerende, stimulerende en optimaliserende rol toebedeeld in een managementteam waarin personen met diverse expliciete management- en technische functies samenwerken.
In tal van profit en non-profitsectoren, in de privé zowel als bij de overheid, zorgen de kennis en competenties van een handelsingenieur voor een technologisch kennisreferentiekader dat een meerwaarde biedt voor de onderneming.
Als handelsingenieur kan je ook terecht in tal van management- of beleidsfuncties in de verschillende sectoren van de economie of het bedrijfsleven.
Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière en het maken van een doctoraat.
Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding, behoort ook een job in het onderwijstot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Financieel analist
Handelsingenieur
Medewerker voor socio-economische studies
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur - Master

Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder afstudeerrichting(en).


KU Leuven
De masteropleiding handelsingenieur wordt op twee campussen van de KU Leuven aangeboden: Brussel en Leuven
Op de beide campussen kun je zowel de Nederlandstalige opleiding als de Engelstalige variant Master of Business Engineering volgen. De structuur van de opleiding is op de beide campussen dezelfde en je krijgt er ook hetzelfde plichtprogramma. Elke campus biedt andere majoren, minoren en keuzeopleidingsonderdelen aan. Studenten op de ene campus hebben ook de mogelijkheid om bepaalde opleidingsonderdelen op de andere campus te volgen.
Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. 
Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijk afstudeerprofiel sturen. 
Handelsingenieurs zijn voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverleningsproces. 
Tegelijkertijd kan de handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten, en managementfuncties uitvoeren.

Universiteit Antwerpen
Je kan kiezen uit:
- een traject bedrijfskunde en technologie
- een traject economisch beleid en technologie
Binnen elk traject moet je in de loop van de twee jaar een aantal verplichte opleidingsonderdelen hebben gevolgd.
Daarnaast moet je een keuze maken uit een aantal technologische opleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen binnen het domein technologiemanagement en -beleid.
Ten slotte kies je in deze opleiding ook een major en een minor, domeinen waarin je je zal speciliseren.

VUB
De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur biedt een grondige vorming in de diverse domeinen van de bedrijfseconomie, wetenschap en technologie, waarbij je kan kiezen in welke deeldomeinen je je specialiseert, via één van onderstaande profielen: • Accountancy & Auditing

 • Ondernemen en strategie

 • Decision support systems

 • Finance & Risk Management

 • Internationaal ondernemen en strategie

 • Beleidsinformatica.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde handelsingenieurs krijgen vaak een coördinerende, stimulerende en optimaliserende rol toebedeeld in een managementteam waarin personen met diverse expliciete management- en technische functies samenwerken.
In tal van profit en non-profitsectoren, in de privé zowel als bij de overheid, zorgen de kennis en competenties van een handelsingenieur voor een technologisch kennisreferentiekader dat een meerwaarde biedt voor de onderneming.
Als handelsingenieur kan je ook terecht in tal van management- of beleidsfuncties in de verschillende sectoren van de economie of het bedrijfsleven.
Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière en het maken van een doctoraat.
Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding, behoort ook een job in het onderwijstot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Financieel analist
Handelsingenieur
Medewerker voor socio-economische studies
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019