Mobiliteitswetenschappen : Mobiliteitsmanagement - Master

 

Universiteit Hasselt
In de master ligt de focus op het verdiepen van je academische onderzoeksvaardigheden en op het  specialiseren in een specifieke afstudeerrichting.
Je kan kiezen voor de  afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement of Verkeersveiligheid en voor een Nederlandstalig of Engelstalig traject.


Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar mobiliteit) en met het organiseren van mobiliteit (het aanbod van mobiliteit). Voor zowel de vraag als het aanbod, sta je als mobiliteitsdeskundige voor de uitdaging om dit zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk te organiseren en te managen. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Om bijvoorbeeld het gedrag van individuen te veranderen ten voordele van duurzame vervoerswijzen (bus, trein of fiets) moet je een pakket van diensten/instrumenten ontwikkelen die complementair zijn met infrastructuur- en prijsmaatregelen. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden binnen de afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement zijn: • Je maakt uitgebreid kennis met wetenschappelijke literatuur over hoe internationale experten in het domein een probleem inzake mobiliteitsmanagement benaderen/oplossen.

 • Je verdiept je in het ontwerpen, toepassen en doorrekenen van keuzemodellen. Hiermee kan je simuleren welke invloed bv. een prijsstijging heeft op de keuze van het vervoersmiddel.

 • Je leert het management van een openbaar vervoersbedrijf kritisch te analyseren en hierover een gefundeerde opinie te vormen.

 • Je berekent de impact van beleidsmaatregelen (zoals rekeningrijden) op het verkeer.

 • Je leert hoe mensen transportkeuzes maken en hoe we hun keuzes kunnen trachten te beïnvloeden.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Transportation Sciences Mobility management


Studiepunten

120

Mobiliteitswetenschappen : Mobiliteitsmanagement - Master

Universiteit Hasselt
In de master ligt de focus op het verdiepen van je academische onderzoeksvaardigheden en op het  specialiseren in een specifieke afstudeerrichting.
Je kan kiezen voor de  afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement of Verkeersveiligheid en voor een Nederlandstalig of Engelstalig traject.


Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar mobiliteit) en met het organiseren van mobiliteit (het aanbod van mobiliteit). Voor zowel de vraag als het aanbod, sta je als mobiliteitsdeskundige voor de uitdaging om dit zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk te organiseren en te managen. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Om bijvoorbeeld het gedrag van individuen te veranderen ten voordele van duurzame vervoerswijzen (bus, trein of fiets) moet je een pakket van diensten/instrumenten ontwikkelen die complementair zijn met infrastructuur- en prijsmaatregelen. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden binnen de afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement zijn: • Je maakt uitgebreid kennis met wetenschappelijke literatuur over hoe internationale experten in het domein een probleem inzake mobiliteitsmanagement benaderen/oplossen.

 • Je verdiept je in het ontwerpen, toepassen en doorrekenen van keuzemodellen. Hiermee kan je simuleren welke invloed bv. een prijsstijging heeft op de keuze van het vervoersmiddel.

 • Je leert het management van een openbaar vervoersbedrijf kritisch te analyseren en hierover een gefundeerde opinie te vormen.

 • Je berekent de impact van beleidsmaatregelen (zoals rekeningrijden) op het verkeer.

 • Je leert hoe mensen transportkeuzes maken en hoe we hun keuzes kunnen trachten te beïnvloeden.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Transportation Sciences Mobility management


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Afstudeerrichting: Mobiliteitsmanagement

Studieniveau: Master - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Toegepaste economie, Vervoer,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Met een diploma mobiliteitswetenschappen kun je in een waaier van organisaties en beroepen terechtkomen. Zowel de overheid, bedrijven als de socialprofitsector hebben mobiliteitsdeskundigen nodig. De mobiliteitsdeskundige houdt rekening met de belangen van de betrokken partijen (van overheid tot individuele burger) en kan goed bemiddelen. 
Hij/zij heeft affiniteit met voorlichting, onderzoek en beleidsvoorbereiding. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige
Verkeersdeskundige


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Mobiliteitswetenschappen : Mobiliteitsmanagement - Master

Universiteit Hasselt
In de master ligt de focus op het verdiepen van je academische onderzoeksvaardigheden en op het  specialiseren in een specifieke afstudeerrichting.
Je kan kiezen voor de  afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement of Verkeersveiligheid en voor een Nederlandstalig of Engelstalig traject.


Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar mobiliteit) en met het organiseren van mobiliteit (het aanbod van mobiliteit). Voor zowel de vraag als het aanbod, sta je als mobiliteitsdeskundige voor de uitdaging om dit zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk te organiseren en te managen. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Om bijvoorbeeld het gedrag van individuen te veranderen ten voordele van duurzame vervoerswijzen (bus, trein of fiets) moet je een pakket van diensten/instrumenten ontwikkelen die complementair zijn met infrastructuur- en prijsmaatregelen. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden binnen de afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement zijn: • Je maakt uitgebreid kennis met wetenschappelijke literatuur over hoe internationale experten in het domein een probleem inzake mobiliteitsmanagement benaderen/oplossen.

 • Je verdiept je in het ontwerpen, toepassen en doorrekenen van keuzemodellen. Hiermee kan je simuleren welke invloed bv. een prijsstijging heeft op de keuze van het vervoersmiddel.

 • Je leert het management van een openbaar vervoersbedrijf kritisch te analyseren en hierover een gefundeerde opinie te vormen.

 • Je berekent de impact van beleidsmaatregelen (zoals rekeningrijden) op het verkeer.

 • Je leert hoe mensen transportkeuzes maken en hoe we hun keuzes kunnen trachten te beïnvloeden.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Transportation Sciences Mobility management


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Afstudeerrichting: Mobiliteitsmanagement

Studieniveau: Master - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Toegepaste economie, Vervoer,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Met een diploma mobiliteitswetenschappen kun je in een waaier van organisaties en beroepen terechtkomen. Zowel de overheid, bedrijven als de socialprofitsector hebben mobiliteitsdeskundigen nodig. De mobiliteitsdeskundige houdt rekening met de belangen van de betrokken partijen (van overheid tot individuele burger) en kan goed bemiddelen. 
Hij/zij heeft affiniteit met voorlichting, onderzoek en beleidsvoorbereiding. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige
Verkeersdeskundige


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017