Internet of Things - Graduaatsopleiding

 

Ben je gefascineerd door de mogelijkheden en toepassingen van het Internet of Things (IoT)? Ben je geïnteresseerd in elektriciteit en netwerken? Boeien de allernieuwste technologieën je mateloos? Dan is de vooruitstrevende en gloednieuwe graduaatsopleiding Internet of Things zeker iets voor jou!


Binnen deze opleiding bestudeer je allerlei nieuwe IoT-toepassingen en leer je die integreren in de context van kantoorgebouwen (Smart Office), bedrijven (Smart Factory), huishoudens (Smart Home) en/of de stad (Smart City). Met als bedoeling om die leefbaarder, aangenamer en veiliger te maken. Je installeert en programmeert dus niet alleen oplossingen, je hebt door het inzetten van het Internet of Things ook rechtstreeks impact op de comfortkwaliteit van mensen en de efficiëntie van hun omgeving.


Ervaring en voorkennis zijn voor deze opleiding geen absolute must, maar het spreekt voor zich dat een technische achtergrond (in elektriciteit of netwerken/IT) je uiteraard een zekere voorsprong geeft. Ook enige handigheid is gewenst, aangezien het toch de bedoeling is dat je op het einde van de rit een hands-on IoT-installateur wordt die in oplossingen denkt en doet.

De opleiding combineert theorie met veel praktijkoefeningen en projecten om de theorie meteen toe te passen. Je houdt vanaf het eerste semester ook werkveldverkenningen, bedrijfs- en werfbezoeken en stages. De kennis die je daar opdoet, kan je meteen in werkveldprojecten gebruiken.

De opleiding bestaat uit drie grote pijlers.
Binnen Elektriciteit verwerf je kennis van en inzicht in elektriciteit, elektronica en automatisatie en alles wat daarbij komt kijken op vlak van technieken, bekabeling, reglementering en normering. Tijdens praktijksessies leer je dan weer elektriciteitsschema’s interpreteren, praktische en technische aansluit- en bekabelingswerkzaamheden op elektrische installaties uitvoeren, elektrische sensoren aansluiten, enzovoort.

Binnen Netwerken en IT krijg je de theoretische achtergrond van datacommunicatie en netwerktechnologie. Je leert ICT-netwerken praktisch implementeren, zoals het aanleggen van een gestructureerde netwerkbekabeling en het plaatsen en configureren van de noodzakelijke netwerkapparatuur. Doorheen deze pijler leer je draadloze technologieën implementeren en verwerf je de noodzakelijke programmeervaardigheden, zodat je ook in staat zal zijn cloudtechnologie te integreren in concrete projecten.

Ten slotte is er de belangrijkste pijler: IoT, waarin de vorige twee pijlers harmonieus samenkomen. Dé vraag die je binnen deze pijler stelt, is hoe je bestaande technologieën en producten – domotica, smart buildings… – kan gebruiken om de vraag van een klant op te lossen. Je leert geconnecteerde systemen installeren, en je verwerft inzicht in de belangrijkste normering en regelgeving.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semestersysteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. afstandsonderwijs, avondonderwijs, deeltijds onderwijs...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artesis Plantijn
Thomas More
UCLL
PXL
Howest
Vives
Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

120

Internet of Things - Graduaatsopleiding

Algemene info

Ben je gefascineerd door de mogelijkheden en toepassingen van het Internet of Things (IoT)? Ben je geïnteresseerd in elektriciteit en netwerken? Boeien de allernieuwste technologieën je mateloos? Dan is de vooruitstrevende en gloednieuwe graduaatsopleiding Internet of Things zeker iets voor jou!


Binnen deze opleiding bestudeer je allerlei nieuwe IoT-toepassingen en leer je die integreren in de context van kantoorgebouwen (Smart Office), bedrijven (Smart Factory), huishoudens (Smart Home) en/of de stad (Smart City). Met als bedoeling om die leefbaarder, aangenamer en veiliger te maken. Je installeert en programmeert dus niet alleen oplossingen, je hebt door het inzetten van het Internet of Things ook rechtstreeks impact op de comfortkwaliteit van mensen en de efficiëntie van hun omgeving.


Ervaring en voorkennis zijn voor deze opleiding geen absolute must, maar het spreekt voor zich dat een technische achtergrond (in elektriciteit of netwerken/IT) je uiteraard een zekere voorsprong geeft. Ook enige handigheid is gewenst, aangezien het toch de bedoeling is dat je op het einde van de rit een hands-on IoT-installateur wordt die in oplossingen denkt en doet.

De opleiding combineert theorie met veel praktijkoefeningen en projecten om de theorie meteen toe te passen. Je houdt vanaf het eerste semester ook werkveldverkenningen, bedrijfs- en werfbezoeken en stages. De kennis die je daar opdoet, kan je meteen in werkveldprojecten gebruiken.

De opleiding bestaat uit drie grote pijlers.
Binnen Elektriciteit verwerf je kennis van en inzicht in elektriciteit, elektronica en automatisatie en alles wat daarbij komt kijken op vlak van technieken, bekabeling, reglementering en normering. Tijdens praktijksessies leer je dan weer elektriciteitsschema’s interpreteren, praktische en technische aansluit- en bekabelingswerkzaamheden op elektrische installaties uitvoeren, elektrische sensoren aansluiten, enzovoort.

Binnen Netwerken en IT krijg je de theoretische achtergrond van datacommunicatie en netwerktechnologie. Je leert ICT-netwerken praktisch implementeren, zoals het aanleggen van een gestructureerde netwerkbekabeling en het plaatsen en configureren van de noodzakelijke netwerkapparatuur. Doorheen deze pijler leer je draadloze technologieën implementeren en verwerf je de noodzakelijke programmeervaardigheden, zodat je ook in staat zal zijn cloudtechnologie te integreren in concrete projecten.

Ten slotte is er de belangrijkste pijler: IoT, waarin de vorige twee pijlers harmonieus samenkomen. Dé vraag die je binnen deze pijler stelt, is hoe je bestaande technologieën en producten – domotica, smart buildings… – kan gebruiken om de vraag van een klant op te lossen. Je leert geconnecteerde systemen installeren, en je verwerft inzicht in de belangrijkste normering en regelgeving.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semestersysteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. afstandsonderwijs, avondonderwijs, deeltijds onderwijs...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artesis Plantijn
Thomas More
UCLL
PXL
Howest
Vives
Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Internet of Things 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektromechanica, Elektronica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektronica-ICT, Elektronica-ICT Embedded Hardware, Elektronica-ICT Embedded Software, Multimedia en Communicatietechnologie (MCT), afstudeerrichting Smart Tech & AI Creator of Infrastructure Engineer behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht
02 523 37 37    


Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    


Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Andries
050 40 59 00    


Sint-Martens-Latemlaan 2B  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 27-01-2022

Internet of Things - Graduaatsopleiding

Algemene info

Ben je gefascineerd door de mogelijkheden en toepassingen van het Internet of Things (IoT)? Ben je geïnteresseerd in elektriciteit en netwerken? Boeien de allernieuwste technologieën je mateloos? Dan is de vooruitstrevende en gloednieuwe graduaatsopleiding Internet of Things zeker iets voor jou!


Binnen deze opleiding bestudeer je allerlei nieuwe IoT-toepassingen en leer je die integreren in de context van kantoorgebouwen (Smart Office), bedrijven (Smart Factory), huishoudens (Smart Home) en/of de stad (Smart City). Met als bedoeling om die leefbaarder, aangenamer en veiliger te maken. Je installeert en programmeert dus niet alleen oplossingen, je hebt door het inzetten van het Internet of Things ook rechtstreeks impact op de comfortkwaliteit van mensen en de efficiëntie van hun omgeving.


Ervaring en voorkennis zijn voor deze opleiding geen absolute must, maar het spreekt voor zich dat een technische achtergrond (in elektriciteit of netwerken/IT) je uiteraard een zekere voorsprong geeft. Ook enige handigheid is gewenst, aangezien het toch de bedoeling is dat je op het einde van de rit een hands-on IoT-installateur wordt die in oplossingen denkt en doet.

De opleiding combineert theorie met veel praktijkoefeningen en projecten om de theorie meteen toe te passen. Je houdt vanaf het eerste semester ook werkveldverkenningen, bedrijfs- en werfbezoeken en stages. De kennis die je daar opdoet, kan je meteen in werkveldprojecten gebruiken.

De opleiding bestaat uit drie grote pijlers.
Binnen Elektriciteit verwerf je kennis van en inzicht in elektriciteit, elektronica en automatisatie en alles wat daarbij komt kijken op vlak van technieken, bekabeling, reglementering en normering. Tijdens praktijksessies leer je dan weer elektriciteitsschema’s interpreteren, praktische en technische aansluit- en bekabelingswerkzaamheden op elektrische installaties uitvoeren, elektrische sensoren aansluiten, enzovoort.

Binnen Netwerken en IT krijg je de theoretische achtergrond van datacommunicatie en netwerktechnologie. Je leert ICT-netwerken praktisch implementeren, zoals het aanleggen van een gestructureerde netwerkbekabeling en het plaatsen en configureren van de noodzakelijke netwerkapparatuur. Doorheen deze pijler leer je draadloze technologieën implementeren en verwerf je de noodzakelijke programmeervaardigheden, zodat je ook in staat zal zijn cloudtechnologie te integreren in concrete projecten.

Ten slotte is er de belangrijkste pijler: IoT, waarin de vorige twee pijlers harmonieus samenkomen. Dé vraag die je binnen deze pijler stelt, is hoe je bestaande technologieën en producten – domotica, smart buildings… – kan gebruiken om de vraag van een klant op te lossen. Je leert geconnecteerde systemen installeren, en je verwerft inzicht in de belangrijkste normering en regelgeving.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semestersysteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. afstandsonderwijs, avondonderwijs, deeltijds onderwijs...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artesis Plantijn
Thomas More
UCLL
PXL
Howest
Vives
Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Internet of Things 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektromechanica, Elektronica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektronica-ICT, Elektronica-ICT Embedded Hardware, Elektronica-ICT Embedded Software, Multimedia en Communicatietechnologie (MCT), afstudeerrichting Smart Tech & AI Creator of Infrastructure Engineer behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht
02 523 37 37    


Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    


Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Andries
050 40 59 00    


Sint-Martens-Latemlaan 2B  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 27-01-2022