Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Graduaatsopleiding

 

Je kan kiezen tussen 2 afstudeerrichtingen, nl. 'Bibliotheek' of 'Archief'.
De opleiding bereidt voor op een functie als bibliothecaris of documentalist.


Zij hebben als opdracht om informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen en databanken op een adequate manier toegankelijk en beschikbaar te maken.
Dit vraagt een dienstverlenende ingesteldheid, een brede maatschappelijke belangstelling en de nodige vaktechnische vorming.
Afgestudeerden kunnen terecht in openbare bibliotheken, bibliotheken van hogescholen of universiteiten, museum- of archiefbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen of boekhandels.
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:
- Classificatiemethoden, collectieontwikkeling, conservatie en vernietiging van archief
- ICT & de informatiesector, digitaliserings- en automatiseringstechnieken
- Juridische aspecten van informatie
- Marketing en Public relations


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in bibliotheken, archieven van musea, bibliotheken of universiteiten,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een afstudeerproject.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


De opleiding wordt in de Arteveldehogeschool gespreid over 3 jaar, in de Erasmushogeschool over 2 jaar.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artevelde


Studiepunten

120

Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je kan kiezen tussen 2 afstudeerrichtingen, nl. 'Bibliotheek' of 'Archief'.
De opleiding bereidt voor op een functie als bibliothecaris of documentalist.


Zij hebben als opdracht om informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen en databanken op een adequate manier toegankelijk en beschikbaar te maken.
Dit vraagt een dienstverlenende ingesteldheid, een brede maatschappelijke belangstelling en de nodige vaktechnische vorming.
Afgestudeerden kunnen terecht in openbare bibliotheken, bibliotheken van hogescholen of universiteiten, museum- of archiefbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen of boekhandels.
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:
- Classificatiemethoden, collectieontwikkeling, conservatie en vernietiging van archief
- ICT & de informatiesector, digitaliserings- en automatiseringstechnieken
- Juridische aspecten van informatie
- Marketing en Public relations


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in bibliotheken, archieven van musea, bibliotheken of universiteiten,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een afstudeerproject.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


De opleiding wordt in de Arteveldehogeschool gespreid over 3 jaar, in de Erasmushogeschool over 2 jaar.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artevelde


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma in het informatiebeheer kan je meestal via een verkort
traject
 of vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Informeer je bij de hogescholen over alle mogelijkheden. 

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    


Edgard Tinelstraat 92  9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je kan kiezen tussen 2 afstudeerrichtingen, nl. 'Bibliotheek' of 'Archief'.
De opleiding bereidt voor op een functie als bibliothecaris of documentalist.


Zij hebben als opdracht om informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen en databanken op een adequate manier toegankelijk en beschikbaar te maken.
Dit vraagt een dienstverlenende ingesteldheid, een brede maatschappelijke belangstelling en de nodige vaktechnische vorming.
Afgestudeerden kunnen terecht in openbare bibliotheken, bibliotheken van hogescholen of universiteiten, museum- of archiefbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen of boekhandels.
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:
- Classificatiemethoden, collectieontwikkeling, conservatie en vernietiging van archief
- ICT & de informatiesector, digitaliserings- en automatiseringstechnieken
- Juridische aspecten van informatie
- Marketing en Public relations


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in bibliotheken, archieven van musea, bibliotheken of universiteiten,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een afstudeerproject.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


De opleiding wordt in de Arteveldehogeschool gespreid over 3 jaar, in de Erasmushogeschool over 2 jaar.


Meer info:


Erasmushogeschool
Artevelde


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma in het informatiebeheer kan je meestal via een verkort
traject
 of vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Informeer je bij de hogescholen over alle mogelijkheden. 

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    


Edgard Tinelstraat 92  9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021