HVAC-systemen - Graduaatsopleiding

 

HVAC staat voor 'heating, ventilation en airconditioning'. Als je wil leren hoe je deze verwarmings-, ventilatie- en koelingssystemen kan installeren, afstellen en onderhouden is deze praktijk- en arbeidsmarktgerichte opleiding echt wat je zoekt.


In de opleiding krijg je vakken zoals basis elektriciteit, elektrische machines, mechanische machines, schema-analyse, HVAC-sturingen, installatietechnieken, montage van gasinstallaties, …
Je doet praktische kennis op over ventilatie, verwarming en koeltechnieken residentieel en vervolgens ook niet-residentieel.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij bedrijven die zich specialiseren in sanitaire- en verwarmingsinstallaties, bedrijven in de sector van de klimatisatie en ventilatie ...


Afhankelijk van de onderwijsinstelling kan er gekozen worden voor 1 of 2 afstudeerrcihtingen: • Klimatisatiesystemen (Vives en PXL)

 • Verwarmings- en sanitaire systemen (PXL)


Voor Klimatisatiesystemen komen volgende zaken aan bod:
- Koeling residentieel: installatie en onderhoud
- Ventilatie: installatie en onderhoud
- Verwarming: installatie en onderhoud 

Voor Verwarmings- en sanitaire systemen moet je ook nog volgende vakken er bij nemen:
- Sanitaire installaties
- Dimensionering: sanitaire installatie
- Hemelwaterrecuperatie 
- Professionele identiteit


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb; werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Vives
AP
Thomas More
UCLL
HOGENT


Studiepunten

120

HVAC-systemen - Graduaatsopleiding

Algemene info

HVAC staat voor 'heating, ventilation en airconditioning'. Als je wil leren hoe je deze verwarmings-, ventilatie- en koelingssystemen kan installeren, afstellen en onderhouden is deze praktijk- en arbeidsmarktgerichte opleiding echt wat je zoekt.


In de opleiding krijg je vakken zoals basis elektriciteit, elektrische machines, mechanische machines, schema-analyse, HVAC-sturingen, installatietechnieken, montage van gasinstallaties, …
Je doet praktische kennis op over ventilatie, verwarming en koeltechnieken residentieel en vervolgens ook niet-residentieel.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij bedrijven die zich specialiseren in sanitaire- en verwarmingsinstallaties, bedrijven in de sector van de klimatisatie en ventilatie ...


Afhankelijk van de onderwijsinstelling kan er gekozen worden voor 1 of 2 afstudeerrcihtingen: • Klimatisatiesystemen (Vives en PXL)

 • Verwarmings- en sanitaire systemen (PXL)


Voor Klimatisatiesystemen komen volgende zaken aan bod:
- Koeling residentieel: installatie en onderhoud
- Ventilatie: installatie en onderhoud
- Verwarming: installatie en onderhoud 

Voor Verwarmings- en sanitaire systemen moet je ook nog volgende vakken er bij nemen:
- Sanitaire installaties
- Dimensionering: sanitaire installatie
- Hemelwaterrecuperatie 
- Professionele identiteit


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb; werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Vives
AP
Thomas More
UCLL
HOGENT


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: HVAC-systemen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Klimatisatie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    


Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep)
Operator productie bouwmaterialen
Operator van een mechanische lift
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Regelaar afsteller van productiemachines
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Wikkelaar van elektrische spoelen

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 24-01-2022

HVAC-systemen - Graduaatsopleiding

Algemene info

HVAC staat voor 'heating, ventilation en airconditioning'. Als je wil leren hoe je deze verwarmings-, ventilatie- en koelingssystemen kan installeren, afstellen en onderhouden is deze praktijk- en arbeidsmarktgerichte opleiding echt wat je zoekt.


In de opleiding krijg je vakken zoals basis elektriciteit, elektrische machines, mechanische machines, schema-analyse, HVAC-sturingen, installatietechnieken, montage van gasinstallaties, …
Je doet praktische kennis op over ventilatie, verwarming en koeltechnieken residentieel en vervolgens ook niet-residentieel.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij bedrijven die zich specialiseren in sanitaire- en verwarmingsinstallaties, bedrijven in de sector van de klimatisatie en ventilatie ...


Afhankelijk van de onderwijsinstelling kan er gekozen worden voor 1 of 2 afstudeerrcihtingen: • Klimatisatiesystemen (Vives en PXL)

 • Verwarmings- en sanitaire systemen (PXL)


Voor Klimatisatiesystemen komen volgende zaken aan bod:
- Koeling residentieel: installatie en onderhoud
- Ventilatie: installatie en onderhoud
- Verwarming: installatie en onderhoud 

Voor Verwarmings- en sanitaire systemen moet je ook nog volgende vakken er bij nemen:
- Sanitaire installaties
- Dimensionering: sanitaire installatie
- Hemelwaterrecuperatie 
- Professionele identiteit


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb; werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Vives
AP
Thomas More
UCLL
HOGENT


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: HVAC-systemen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Klimatisatie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    


Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep)
Operator productie bouwmaterialen
Operator van een mechanische lift
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Regelaar afsteller van productiemachines
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Wikkelaar van elektrische spoelen

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 24-01-2022