Muziek : Jazz - Master

 

LUCA (Campus Lemmens)
De afstudeerrichting Jazz biedt de student een opleiding waarmee hij/zij aan de slag kan als professioneel muzikant in zowel het commercieel als het gesubsidieerd circuit of in het onderwijs (via de specifieke lerarenopleiding). 
Ze berust op vier fundamentele pijlers: 
- De instrumentale vorming omhelst onder meer techniek, repertoirekennis, improvisatie en interpretatie. 
Dat alles wordt zowel individueel als in ensembleverband ontwikkeld d.m.v. individuele lessen en samenspel.
- De theoretische vorming leidt tot een  grondige kennis over het theoretische aspect van jazz en muziek in het algemeen. 
In dit kader komen onder andere solfège, analyse en (klassieke) harmonie aan bod. 
In de master gebruikt de student deze kennis deze verworven kennis om te arrangeren en te componeren voor vocaal ensemble, octet en bigband.
- Binnen het reflectieve luik verwerft de student de competenties van een academisch beslagen musicus. Hierbij ligt vooral de nadruk op de ontwikkeling van een onderzoeksgerichte houding die culmineert in de realisatie van een geschreven eindwerk. 
Die verhandeling maakt samen met het concertexamen deel uit van de geïntegreerde masterproef.
- Het projectwerk ten slotte biedt de student de gelegenheid om in contact te komen met het professionele muzieklandschap. Zo wordt er jaarlijks een concerttournee met de bigband georganiseerd, en krijgen de vele combo’s de kans om naar buiten te treden. 


Studiepunten

120

Muziek : Jazz - Master

LUCA (Campus Lemmens)
De afstudeerrichting Jazz biedt de student een opleiding waarmee hij/zij aan de slag kan als professioneel muzikant in zowel het commercieel als het gesubsidieerd circuit of in het onderwijs (via de specifieke lerarenopleiding). 
Ze berust op vier fundamentele pijlers: 
- De instrumentale vorming omhelst onder meer techniek, repertoirekennis, improvisatie en interpretatie. 
Dat alles wordt zowel individueel als in ensembleverband ontwikkeld d.m.v. individuele lessen en samenspel.
- De theoretische vorming leidt tot een  grondige kennis over het theoretische aspect van jazz en muziek in het algemeen. 
In dit kader komen onder andere solfège, analyse en (klassieke) harmonie aan bod. 
In de master gebruikt de student deze kennis deze verworven kennis om te arrangeren en te componeren voor vocaal ensemble, octet en bigband.
- Binnen het reflectieve luik verwerft de student de competenties van een academisch beslagen musicus. Hierbij ligt vooral de nadruk op de ontwikkeling van een onderzoeksgerichte houding die culmineert in de realisatie van een geschreven eindwerk. 
Die verhandeling maakt samen met het concertexamen deel uit van de geïntegreerde masterproef.
- Het projectwerk ten slotte biedt de student de gelegenheid om in contact te komen met het professionele muzieklandschap. Zo wordt er jaarlijks een concerttournee met de bigband georganiseerd, en krijgen de vele combo’s de kans om naar buiten te treden. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Jazz

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a. 
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding. 
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen. 
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018

Muziek : Jazz - Master

LUCA (Campus Lemmens)
De afstudeerrichting Jazz biedt de student een opleiding waarmee hij/zij aan de slag kan als professioneel muzikant in zowel het commercieel als het gesubsidieerd circuit of in het onderwijs (via de specifieke lerarenopleiding). 
Ze berust op vier fundamentele pijlers: 
- De instrumentale vorming omhelst onder meer techniek, repertoirekennis, improvisatie en interpretatie. 
Dat alles wordt zowel individueel als in ensembleverband ontwikkeld d.m.v. individuele lessen en samenspel.
- De theoretische vorming leidt tot een  grondige kennis over het theoretische aspect van jazz en muziek in het algemeen. 
In dit kader komen onder andere solfège, analyse en (klassieke) harmonie aan bod. 
In de master gebruikt de student deze kennis deze verworven kennis om te arrangeren en te componeren voor vocaal ensemble, octet en bigband.
- Binnen het reflectieve luik verwerft de student de competenties van een academisch beslagen musicus. Hierbij ligt vooral de nadruk op de ontwikkeling van een onderzoeksgerichte houding die culmineert in de realisatie van een geschreven eindwerk. 
Die verhandeling maakt samen met het concertexamen deel uit van de geïntegreerde masterproef.
- Het projectwerk ten slotte biedt de student de gelegenheid om in contact te komen met het professionele muzieklandschap. Zo wordt er jaarlijks een concerttournee met de bigband georganiseerd, en krijgen de vele combo’s de kans om naar buiten te treden. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Jazz

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a. 
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding. 
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen. 
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018