Eerstelijnszorg - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene opleiding


UCLL
De volledige opleiding bestaat uit 60 studiepunten en kan afgewerkt worden
ofwel in een voltijds academiejaar
ofwel in een deeltijds traject op maat verdeeld over 2 tot maximum 5 academiejaren, rekening houdend met privé- en werkomstandigheden van de student.
Per opleidingsonderdeel (OPO) kan men een creditbewijs behalen. 


De bacheloropleiding in de eerstelijnszorg wordt aangeboden in dagonderwijs en kan voltijds over één jaar of deeltijds over een langere periode gevolgd worden.
Om die flexibiliteit mogelijk te maken is het programma van 60 studiepunten ingedeeld in drie modules van elk 20 SP.
Elke module wordt verder opgedeeld in 2 tot 5 opleidingsonderdelen die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen.


De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie bekwamen studenten in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio.
De opleidingsonderdelen uit de module Regie behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of psychische aandoeningen in de eerste lijn: inter- en transdisciplinaire samenwerking, management- en communicatiestrategieën.
De modules Coördinatie en Regie worden elk in een ander semester ingericht.
Ze kunnen ook als aparte postgraduaatsopleidingen gevolgd worden.


De module Praktijk bestaat uit de opleidingsonderdelen Project en Stage en stelt tot doel de aangeboden inhouden uit de modules Coördinatie en Regie toe te passen in de praktijk.
Deze module loopt over het volledige academiejaar. Studenten kiezen zelf of ze stage lopen en project uitvoeren in een coördinatie- of regiesetting, onder de voorwaarde dat in de module Praktijk beide settings aan bod komen.
Afhankelijk van hun keuze volgen studenten met andere woorden de combinatie ‘Project coördinatie – Stage regie’ of ‘Stage coördinatie – Project regie’.


Voor de opleidingsonderdelen Project coördinatie en Stage coördinatie geldt dat de student gelijktijdig of in een voorgaand semester de opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie moet hebben geboekt op zijn individueel studieprogramma.
Voor de opleidingsonderdelen Project regie en Stage regie geldt eenzelfde regeling voor alle opleidingsonderdelen uit de module Regie.   


Studiepunten

60

Eerstelijnszorg - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene opleiding


UCLL
De volledige opleiding bestaat uit 60 studiepunten en kan afgewerkt worden
ofwel in een voltijds academiejaar
ofwel in een deeltijds traject op maat verdeeld over 2 tot maximum 5 academiejaren, rekening houdend met privé- en werkomstandigheden van de student.
Per opleidingsonderdeel (OPO) kan men een creditbewijs behalen. 


De bacheloropleiding in de eerstelijnszorg wordt aangeboden in dagonderwijs en kan voltijds over één jaar of deeltijds over een langere periode gevolgd worden.
Om die flexibiliteit mogelijk te maken is het programma van 60 studiepunten ingedeeld in drie modules van elk 20 SP.
Elke module wordt verder opgedeeld in 2 tot 5 opleidingsonderdelen die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen.


De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie bekwamen studenten in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio.
De opleidingsonderdelen uit de module Regie behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of psychische aandoeningen in de eerste lijn: inter- en transdisciplinaire samenwerking, management- en communicatiestrategieën.
De modules Coördinatie en Regie worden elk in een ander semester ingericht.
Ze kunnen ook als aparte postgraduaatsopleidingen gevolgd worden.


De module Praktijk bestaat uit de opleidingsonderdelen Project en Stage en stelt tot doel de aangeboden inhouden uit de modules Coördinatie en Regie toe te passen in de praktijk.
Deze module loopt over het volledige academiejaar. Studenten kiezen zelf of ze stage lopen en project uitvoeren in een coördinatie- of regiesetting, onder de voorwaarde dat in de module Praktijk beide settings aan bod komen.
Afhankelijk van hun keuze volgen studenten met andere woorden de combinatie ‘Project coördinatie – Stage regie’ of ‘Stage coördinatie – Project regie’.


Voor de opleidingsonderdelen Project coördinatie en Stage coördinatie geldt dat de student gelijktijdig of in een voorgaand semester de opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie moet hebben geboekt op zijn individueel studieprogramma.
Voor de opleidingsonderdelen Project regie en Stage regie geldt eenzelfde regeling voor alle opleidingsonderdelen uit de module Regie.   


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De opleiding is toegankelijk voor studenten die reeds in het bezit zijn van een bachelordiploma binnen volgende studiegebieden:
Gezondheidszorg,
Sociaal-agogisch werk,
Sociale gezondheidswetenschappen,
Bewegings- en revalidatiewetenschappen,
Psychologie en Pedagogische wetenschappen,
Geneeskunde en Tandheelkunde.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Eerstelijnszorg 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Schiepse bos 5  3600 Genk
011 800 600    


Beroepsuitwegen

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2017

Eerstelijnszorg - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene opleiding


UCLL
De volledige opleiding bestaat uit 60 studiepunten en kan afgewerkt worden
ofwel in een voltijds academiejaar
ofwel in een deeltijds traject op maat verdeeld over 2 tot maximum 5 academiejaren, rekening houdend met privé- en werkomstandigheden van de student.
Per opleidingsonderdeel (OPO) kan men een creditbewijs behalen. 


De bacheloropleiding in de eerstelijnszorg wordt aangeboden in dagonderwijs en kan voltijds over één jaar of deeltijds over een langere periode gevolgd worden.
Om die flexibiliteit mogelijk te maken is het programma van 60 studiepunten ingedeeld in drie modules van elk 20 SP.
Elke module wordt verder opgedeeld in 2 tot 5 opleidingsonderdelen die een inhoudelijk samenhangend geheel vormen.


De opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie bekwamen studenten in de coördinatie, kwaliteitsborging en innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio.
De opleidingsonderdelen uit de module Regie behandelen competenties die nodig zijn om integrale zorgverlening te garanderen aan cliënten met chronische en/of psychische aandoeningen in de eerste lijn: inter- en transdisciplinaire samenwerking, management- en communicatiestrategieën.
De modules Coördinatie en Regie worden elk in een ander semester ingericht.
Ze kunnen ook als aparte postgraduaatsopleidingen gevolgd worden.


De module Praktijk bestaat uit de opleidingsonderdelen Project en Stage en stelt tot doel de aangeboden inhouden uit de modules Coördinatie en Regie toe te passen in de praktijk.
Deze module loopt over het volledige academiejaar. Studenten kiezen zelf of ze stage lopen en project uitvoeren in een coördinatie- of regiesetting, onder de voorwaarde dat in de module Praktijk beide settings aan bod komen.
Afhankelijk van hun keuze volgen studenten met andere woorden de combinatie ‘Project coördinatie – Stage regie’ of ‘Stage coördinatie – Project regie’.


Voor de opleidingsonderdelen Project coördinatie en Stage coördinatie geldt dat de student gelijktijdig of in een voorgaand semester de opleidingsonderdelen uit de module Coördinatie moet hebben geboekt op zijn individueel studieprogramma.
Voor de opleidingsonderdelen Project regie en Stage regie geldt eenzelfde regeling voor alle opleidingsonderdelen uit de module Regie.   


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De opleiding is toegankelijk voor studenten die reeds in het bezit zijn van een bachelordiploma binnen volgende studiegebieden:
Gezondheidszorg,
Sociaal-agogisch werk,
Sociale gezondheidswetenschappen,
Bewegings- en revalidatiewetenschappen,
Psychologie en Pedagogische wetenschappen,
Geneeskunde en Tandheelkunde.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Eerstelijnszorg 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Schiepse bos 5  3600 Genk
011 800 600    


Beroepsuitwegen

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2017