Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) - Postgraduaat

 

De globale doelstelling van deze opleiding is de zorgverlener meer gespecialiseerde (verbredende en verdiepende) evidence based kennis, vaardigheden en attitudes te laten verwerven in diverse aspecten van de zorg en begeleiding voor personen met NAH.
Dit moet de zorgverlener in staat stellen een persoon met NAH kwaliteitsvol te begeleiden in de verschillende fases van het zorgtraject vanuit een holistische visie.
Deze visie vertrekt vanuit de noden van de persoon met NAH en zijn omgeving, en is gericht op maximale participatie in de maatschappij met nadruk op een interdisciplinaire benadering.


De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van gemiddeld 6 uur, verspreid over 5 modules telkens op een donderdag (gemiddeld twee per maand).
De volgende lesdagen worden via de website bekend gemaakt.
Na definitieve inschrijving ontvang je alle info via de coördinator.
Info PXL


Studiepunten

20

Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) - Postgraduaat

 

De globale doelstelling van deze opleiding is de zorgverlener meer gespecialiseerde (verbredende en verdiepende) evidence based kennis, vaardigheden en attitudes te laten verwerven in diverse aspecten van de zorg en begeleiding voor personen met NAH.
Dit moet de zorgverlener in staat stellen een persoon met NAH kwaliteitsvol te begeleiden in de verschillende fases van het zorgtraject vanuit een holistische visie.
Deze visie vertrekt vanuit de noden van de persoon met NAH en zijn omgeving, en is gericht op maximale participatie in de maatschappij met nadruk op een interdisciplinaire benadering.


De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van gemiddeld 6 uur, verspreid over 5 modules telkens op een donderdag (gemiddeld twee per maand).
De volgende lesdagen worden via de website bekend gemaakt.
Na definitieve inschrijving ontvang je alle info via de coördinator.
Info PXL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat is gericht op personen met een bachelor of master in de gezondheids-, sociale of menswetenschappen (verpleegkunde, ergotherapie, kinesitherapie, sociaal-agogisch werk, orthopedagogie, psychologie, logopedie en geneeskunde).
Deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze basiscompetenties omtrent NAH verworven hebben (via werkervaring, stages of voorgaande opleiding) en/of bereid zijn via zelfstudie de basiscompetenties te verwerven.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten,

Instellingen

Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool PXL onbekend

Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017

Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) - Postgraduaat

 

De globale doelstelling van deze opleiding is de zorgverlener meer gespecialiseerde (verbredende en verdiepende) evidence based kennis, vaardigheden en attitudes te laten verwerven in diverse aspecten van de zorg en begeleiding voor personen met NAH.
Dit moet de zorgverlener in staat stellen een persoon met NAH kwaliteitsvol te begeleiden in de verschillende fases van het zorgtraject vanuit een holistische visie.
Deze visie vertrekt vanuit de noden van de persoon met NAH en zijn omgeving, en is gericht op maximale participatie in de maatschappij met nadruk op een interdisciplinaire benadering.


De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van gemiddeld 6 uur, verspreid over 5 modules telkens op een donderdag (gemiddeld twee per maand).
De volgende lesdagen worden via de website bekend gemaakt.
Na definitieve inschrijving ontvang je alle info via de coördinator.
Info PXL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat is gericht op personen met een bachelor of master in de gezondheids-, sociale of menswetenschappen (verpleegkunde, ergotherapie, kinesitherapie, sociaal-agogisch werk, orthopedagogie, psychologie, logopedie en geneeskunde).
Deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze basiscompetenties omtrent NAH verworven hebben (via werkervaring, stages of voorgaande opleiding) en/of bereid zijn via zelfstudie de basiscompetenties te verwerven.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Deskundige NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten,

Instellingen

Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool PXL onbekend

Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017