Logopedische en audiologische wetenschappen - Master

 

KU Leuven
Je kiest binnen de master logopedische en audiologische wetenschappen voor optie logopedie of optie audiologie. • De optie logopedie bestaat uit een grondige studie van de pathologie, diagnose en therapie van stem-, spraak-, taal en slikstoornissen.

 • De optie audiologie richt zich op de pathologie, diagnose en therapie van gehoorstoornissen.


Je breidt je wetenschappelijke inzichten en kennis sterk uit en oefent alle vaardigheden die van een logopedist/audioloog verwacht worden.
Je kiest ten minste drie verdiepende opleidingsonderdelen binnen de gekozen optie. 
Daarnaast voorziet de masteropleiding ook een optiespecifieke stage en masterproef in de vorm van een verhandeling.
Met de masterproef ga je al van start in de derde bachelorfase of in het schakel- of voorbereidingsprogramma. Naast de optiespecifieke opleidingsonderdelen volg je enkele gemeenschappelijke opleidingsonderdelen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Logopedische en audiologische wetenschappen - Master

 

KU Leuven
Je kiest binnen de master logopedische en audiologische wetenschappen voor optie logopedie of optie audiologie. • De optie logopedie bestaat uit een grondige studie van de pathologie, diagnose en therapie van stem-, spraak-, taal en slikstoornissen.

 • De optie audiologie richt zich op de pathologie, diagnose en therapie van gehoorstoornissen.


Je breidt je wetenschappelijke inzichten en kennis sterk uit en oefent alle vaardigheden die van een logopedist/audioloog verwacht worden.
Je kiest ten minste drie verdiepende opleidingsonderdelen binnen de gekozen optie. 
Daarnaast voorziet de masteropleiding ook een optiespecifieke stage en masterproef in de vorm van een verhandeling.
Met de masterproef ga je al van start in de derde bachelorfase of in het schakel- of voorbereidingsprogramma. Naast de optiespecifieke opleidingsonderdelen volg je enkele gemeenschappelijke opleidingsonderdelen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Logopedische en audiologische wetenschappenEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Veel afgestudeerden starten een eigen praktijk als logopedist / audioloog, maar je kunt evengoed aan de slag in logopedische of audiologische diensten in ziekenhuizen of in de privépraktijk van medische specialisten. Logopedisten en audiologen met een universi tair diploma zijn actief in het wetenschappelijk onderzoek of het coördineren van grotere diensten en de patiëntenzorg.
Daarnaast kun je logopedische of audiologische hulp verstrekken in grote onderwijsinstellingen, zoals in het buitengewoon onderwijs ten behoeve van gehoor-, taal- en spraakgestoorden, of als zorgcoördinator in het gewone onderwijs.
Ook het hoger onderwijs, medisch-pedagogische instituten, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en consultatiebureaus voor gehandicapten bieden kansen. 
De industrie biedt vooral werkgelegenheid op het domein van preventieve gehoorscreening.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)
Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
KU Leuven Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 04-12-2017

Logopedische en audiologische wetenschappen - Master

 

KU Leuven
Je kiest binnen de master logopedische en audiologische wetenschappen voor optie logopedie of optie audiologie. • De optie logopedie bestaat uit een grondige studie van de pathologie, diagnose en therapie van stem-, spraak-, taal en slikstoornissen.

 • De optie audiologie richt zich op de pathologie, diagnose en therapie van gehoorstoornissen.


Je breidt je wetenschappelijke inzichten en kennis sterk uit en oefent alle vaardigheden die van een logopedist/audioloog verwacht worden.
Je kiest ten minste drie verdiepende opleidingsonderdelen binnen de gekozen optie. 
Daarnaast voorziet de masteropleiding ook een optiespecifieke stage en masterproef in de vorm van een verhandeling.
Met de masterproef ga je al van start in de derde bachelorfase of in het schakel- of voorbereidingsprogramma. Naast de optiespecifieke opleidingsonderdelen volg je enkele gemeenschappelijke opleidingsonderdelen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Logopedische en audiologische wetenschappenEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Veel afgestudeerden starten een eigen praktijk als logopedist / audioloog, maar je kunt evengoed aan de slag in logopedische of audiologische diensten in ziekenhuizen of in de privépraktijk van medische specialisten. Logopedisten en audiologen met een universi tair diploma zijn actief in het wetenschappelijk onderzoek of het coördineren van grotere diensten en de patiëntenzorg.
Daarnaast kun je logopedische of audiologische hulp verstrekken in grote onderwijsinstellingen, zoals in het buitengewoon onderwijs ten behoeve van gehoor-, taal- en spraakgestoorden, of als zorgcoördinator in het gewone onderwijs.
Ook het hoger onderwijs, medisch-pedagogische instituten, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en consultatiebureaus voor gehandicapten bieden kansen. 
De industrie biedt vooral werkgelegenheid op het domein van preventieve gehoorscreening.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)
Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
KU Leuven Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 04-12-2017