Ecotechnologie - Professionele bachelor

 

Ben jij iemand die ... • De zorg voor het klimaat wil dragen?

 • Een voortrekkersrol wil spelen om in bedrijven of andere organisaties de ecologische footprint van producten, processen en diensten te verkleinen?

 • De ecologische uitdagingen in kaart wil brengen, maar tegelijkertijd economische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen wil bieden?

 • Interesse heeft om in een stad of gemeente een duurzaam leefklimaat te ontwikkelen?

 • Mee wil werken aan een energie-efficiëntere, schonere bedrijfsvoering en de milieu-impact van materialen over de volledige levenscyclus verkleinen?

 • Interesse heeft in duurzaam bouwen en wonen?

 • Je competenties op vlak van communicatie en management wil verbeteren?


Dan is de opleiding ecotechnologie geknipt voor jou.


De opleiding ecotechnologie is sterk praktijkgericht, al vanaf de eerste opleidingsfase. Heel wat theorievakken worden aangevuld met een practicum, dikwijls onder de vorm van werkveldverkenning via studiedagen en berdrijfsbezoeken. Sprekers uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid lichten een actueel thema toe en delen hun ervaringen met je. Op deze manier kom je in contact met de verschillende facetten van het werkveld, wat een belangrijke meerwaarde biedt in de opleiding. Bovendien voer je in het eerste semester van elke opleidingsfase een geïntegreerd project uit op basis van een probleemstelling vanuit het werkveld. Hierbij scherp je niet alleen je management- en communicatievaardigheden verder aan, maar ga je meteen met een team studenten de uitdaging aan om een real-life case op te lossen.


De opleiding hecht veel belang aan werkplekleren. Al van in de eerste opleidingsfase ga je in het tweede semester drie weken op stage. Ook in de tweede opleidingsfase wordt er een stage van drie weken georganiseerd. Door deze stages kan je je verder verdiepen in het domein van jouw interesse. In de derde opleidingsfase voer je een geïntegreerde bachelorproef uit, wat inhoudt dat je tijdens je stage in het laatste semester van je opleiding je eindwerk maakt op basis van een opdracht van je stagebedrijf. Deze stage kan ook in het buitenland plaats vinden.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Interesse en motivatie zijn de stuwende krachten in je studie. En je kunt steeds rekenen op de nodige instapbegeleiding. Je kan dus vanuit een heel diverse vooropleiding (zowel ASO als TSO) uit het secundair starten.


Aanvullende info:

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Studiepunten

180

Ecotechnologie - Professionele bachelor

Algemene info

Ben jij iemand die ... • De zorg voor het klimaat wil dragen?

 • Een voortrekkersrol wil spelen om in bedrijven of andere organisaties de ecologische footprint van producten, processen en diensten te verkleinen?

 • De ecologische uitdagingen in kaart wil brengen, maar tegelijkertijd economische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen wil bieden?

 • Interesse heeft om in een stad of gemeente een duurzaam leefklimaat te ontwikkelen?

 • Mee wil werken aan een energie-efficiëntere, schonere bedrijfsvoering en de milieu-impact van materialen over de volledige levenscyclus verkleinen?

 • Interesse heeft in duurzaam bouwen en wonen?

 • Je competenties op vlak van communicatie en management wil verbeteren?


Dan is de opleiding ecotechnologie geknipt voor jou.


De opleiding ecotechnologie is sterk praktijkgericht, al vanaf de eerste opleidingsfase. Heel wat theorievakken worden aangevuld met een practicum, dikwijls onder de vorm van werkveldverkenning via studiedagen en berdrijfsbezoeken. Sprekers uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid lichten een actueel thema toe en delen hun ervaringen met je. Op deze manier kom je in contact met de verschillende facetten van het werkveld, wat een belangrijke meerwaarde biedt in de opleiding. Bovendien voer je in het eerste semester van elke opleidingsfase een geïntegreerd project uit op basis van een probleemstelling vanuit het werkveld. Hierbij scherp je niet alleen je management- en communicatievaardigheden verder aan, maar ga je meteen met een team studenten de uitdaging aan om een real-life case op te lossen.


De opleiding hecht veel belang aan werkplekleren. Al van in de eerste opleidingsfase ga je in het tweede semester drie weken op stage. Ook in de tweede opleidingsfase wordt er een stage van drie weken georganiseerd. Door deze stages kan je je verder verdiepen in het domein van jouw interesse. In de derde opleidingsfase voer je een geïntegreerde bachelorproef uit, wat inhoudt dat je tijdens je stage in het laatste semester van je opleiding je eindwerk maakt op basis van een opdracht van je stagebedrijf. Deze stage kan ook in het buitenland plaats vinden.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Interesse en motivatie zijn de stuwende krachten in je studie. En je kunt steeds rekenen op de nodige instapbegeleiding. Je kan dus vanuit een heel diverse vooropleiding (zowel ASO als TSO) uit het secundair starten.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ecotechnologie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Bouw, Koel- en warmtechnieken, Natuurwetenschappen, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ecotechnologie

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerde is een ecotechnoloog, die deskundig is in de verschillende disciplines en de verschillende deelaspecten van de realisatie, het beheer, het advies en de communicatie over ecotechnologische projecten in de ruimste zin van het woord. 
De bachelor ecotechnologie is inzetbaar in diverse projecten in het kader van duurzaam ondernemen.
Doordat zij hun inzicht in zowel techniek als het people-planet-profit-verhaal weten te combineren met communicatie- en managementvaardigheden, kunnen ze ook een rol spelen in het proces van product- of dienstontwikkeling. 
Daarnaast kunnen afgestudeerden terecht in studiebureaus of afdelingen van bedrijven die aan procesbeheersing doen.
Het opleidingsprogramma draagt hiertoe bij omdat studenten meetsystemen leren opzetten en gegevens leren meten, interpreteren, verwerken en rapporteren. 
Bovendien kunnen zij ook inzetbaar in het proces van certificatie en eco-labeling.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Bodemonderzoeker
Deskundige veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Landbouwkundig adviseur
Landbouwkundig onderzoeker
Leidinggevende industriële productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende milieuzorg en sanering
Supervisor natuurpatrimonium
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke kwaliteitscontrole ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ecotechnologie

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

Ecotechnologie - Professionele bachelor

Algemene info

Ben jij iemand die ... • De zorg voor het klimaat wil dragen?

 • Een voortrekkersrol wil spelen om in bedrijven of andere organisaties de ecologische footprint van producten, processen en diensten te verkleinen?

 • De ecologische uitdagingen in kaart wil brengen, maar tegelijkertijd economische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen wil bieden?

 • Interesse heeft om in een stad of gemeente een duurzaam leefklimaat te ontwikkelen?

 • Mee wil werken aan een energie-efficiëntere, schonere bedrijfsvoering en de milieu-impact van materialen over de volledige levenscyclus verkleinen?

 • Interesse heeft in duurzaam bouwen en wonen?

 • Je competenties op vlak van communicatie en management wil verbeteren?


Dan is de opleiding ecotechnologie geknipt voor jou.


De opleiding ecotechnologie is sterk praktijkgericht, al vanaf de eerste opleidingsfase. Heel wat theorievakken worden aangevuld met een practicum, dikwijls onder de vorm van werkveldverkenning via studiedagen en berdrijfsbezoeken. Sprekers uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid lichten een actueel thema toe en delen hun ervaringen met je. Op deze manier kom je in contact met de verschillende facetten van het werkveld, wat een belangrijke meerwaarde biedt in de opleiding. Bovendien voer je in het eerste semester van elke opleidingsfase een geïntegreerd project uit op basis van een probleemstelling vanuit het werkveld. Hierbij scherp je niet alleen je management- en communicatievaardigheden verder aan, maar ga je meteen met een team studenten de uitdaging aan om een real-life case op te lossen.


De opleiding hecht veel belang aan werkplekleren. Al van in de eerste opleidingsfase ga je in het tweede semester drie weken op stage. Ook in de tweede opleidingsfase wordt er een stage van drie weken georganiseerd. Door deze stages kan je je verder verdiepen in het domein van jouw interesse. In de derde opleidingsfase voer je een geïntegreerde bachelorproef uit, wat inhoudt dat je tijdens je stage in het laatste semester van je opleiding je eindwerk maakt op basis van een opdracht van je stagebedrijf. Deze stage kan ook in het buitenland plaats vinden.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Interesse en motivatie zijn de stuwende krachten in je studie. En je kunt steeds rekenen op de nodige instapbegeleiding. Je kan dus vanuit een heel diverse vooropleiding (zowel ASO als TSO) uit het secundair starten.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ecotechnologie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Bouw, Koel- en warmtechnieken, Natuurwetenschappen, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ecotechnologie

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerde is een ecotechnoloog, die deskundig is in de verschillende disciplines en de verschillende deelaspecten van de realisatie, het beheer, het advies en de communicatie over ecotechnologische projecten in de ruimste zin van het woord. 
De bachelor ecotechnologie is inzetbaar in diverse projecten in het kader van duurzaam ondernemen.
Doordat zij hun inzicht in zowel techniek als het people-planet-profit-verhaal weten te combineren met communicatie- en managementvaardigheden, kunnen ze ook een rol spelen in het proces van product- of dienstontwikkeling. 
Daarnaast kunnen afgestudeerden terecht in studiebureaus of afdelingen van bedrijven die aan procesbeheersing doen.
Het opleidingsprogramma draagt hiertoe bij omdat studenten meetsystemen leren opzetten en gegevens leren meten, interpreteren, verwerken en rapporteren. 
Bovendien kunnen zij ook inzetbaar in het proces van certificatie en eco-labeling.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Bodemonderzoeker
Deskundige veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Landbouwkundig adviseur
Landbouwkundig onderzoeker
Leidinggevende industriële productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende milieuzorg en sanering
Supervisor natuurpatrimonium
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke kwaliteitscontrole ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ecotechnologie

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022