Interdisciplinaire ouderenzorg - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


PXL 
Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten, maar wordt gespreid over minstens twee academiejaren van telkens 30 studiepunten om de combinatie met een job mogelijk te maken.
In deel B kunnen de studenten zich specialiseren door een keuzetraject te volgen: 'gerontologie' of  'geriatrie'.


De bachelor-na-bacheloropleiding omvat 10 opleidingsonderdelen.
Elk theoretisch opleidingsonderdeel wordt gespreid over 8 opleidingsweken volgens de principes van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).
Gehanteerde onderwijsvormen zijn interdisciplinaire werkcolleges, vaardigheidstrainingen en integratieoefeningen.
Daarnaast zullen de professionaliseringsstages gepland worden in samenspraak met de mogelijkheden van de student en de stageplaatsen.
De opleiding wordt afgesloten met een bachelorproef waarbij de integratie van de diverse opleidingsonderdelen wordt beoogd, toegespitst op een reëel praktijkprobleem in dialoog met ouderen.


Studiepunten

60

Interdisciplinaire ouderenzorg - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


PXL 
Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten, maar wordt gespreid over minstens twee academiejaren van telkens 30 studiepunten om de combinatie met een job mogelijk te maken.
In deel B kunnen de studenten zich specialiseren door een keuzetraject te volgen: 'gerontologie' of  'geriatrie'.


De bachelor-na-bacheloropleiding omvat 10 opleidingsonderdelen.
Elk theoretisch opleidingsonderdeel wordt gespreid over 8 opleidingsweken volgens de principes van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).
Gehanteerde onderwijsvormen zijn interdisciplinaire werkcolleges, vaardigheidstrainingen en integratieoefeningen.
Daarnaast zullen de professionaliseringsstages gepland worden in samenspraak met de mogelijkheden van de student en de stageplaatsen.
De opleiding wordt afgesloten met een bachelorproef waarbij de integratie van de diverse opleidingsonderdelen wordt beoogd, toegespitst op een reëel praktijkprobleem in dialoog met ouderen.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De bachelor-na-bacheloropleiding in de Interdisciplinaire ouderenzorg kan gevolgd worden nadat al een ander bachelordiploma behaald werd vanuit de studiegebieden gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, psychologische en pedagogische wetenschappen.
Volgende diploma’s hebben rechtstreeks toegang: • Bachelor in de Verpleegkunde

 • Bachelor in de Ergotherapie

 • Bachelor in het Sociaal werk

 • Bachelor in de Voedings- en dieetkunde

 • Bachelor in de Toegepaste psychologie

 • Bachelor in de Logopedie en audiologie

 • Bachelor in de Orthopedagogie.


Studenten met een bachelordiploma uit andere studiegebieden kunnen worden toegelaten tot de opleiding na een toelatingsonderzoek.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Interdisciplinaire ouderenzorg 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding bereidt je voor op een expertfunctie in de ouderenzorg om als professional in te spelen op de specifieke mogelijkheden en behoeften van de steeds groeiende en heterogene groep van ouderen binnen een interdisciplinaire en innovatieve werksetting. 
Voor Bachelors in de Verpleegkunde voldoet deze opleiding tevens aan de federale wetgeving betreffende de kwalificatievereisten voor de beoefenaars van de verpleegkunde die gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (Ministerieel Besluit 19.04.2007).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Interdisciplinaire ouderenzorg


Gegevens bijgewerkt tot 28-11-2018

Interdisciplinaire ouderenzorg - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


PXL 
Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten, maar wordt gespreid over minstens twee academiejaren van telkens 30 studiepunten om de combinatie met een job mogelijk te maken.
In deel B kunnen de studenten zich specialiseren door een keuzetraject te volgen: 'gerontologie' of  'geriatrie'.


De bachelor-na-bacheloropleiding omvat 10 opleidingsonderdelen.
Elk theoretisch opleidingsonderdeel wordt gespreid over 8 opleidingsweken volgens de principes van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).
Gehanteerde onderwijsvormen zijn interdisciplinaire werkcolleges, vaardigheidstrainingen en integratieoefeningen.
Daarnaast zullen de professionaliseringsstages gepland worden in samenspraak met de mogelijkheden van de student en de stageplaatsen.
De opleiding wordt afgesloten met een bachelorproef waarbij de integratie van de diverse opleidingsonderdelen wordt beoogd, toegespitst op een reëel praktijkprobleem in dialoog met ouderen.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De bachelor-na-bacheloropleiding in de Interdisciplinaire ouderenzorg kan gevolgd worden nadat al een ander bachelordiploma behaald werd vanuit de studiegebieden gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, psychologische en pedagogische wetenschappen.
Volgende diploma’s hebben rechtstreeks toegang: • Bachelor in de Verpleegkunde

 • Bachelor in de Ergotherapie

 • Bachelor in het Sociaal werk

 • Bachelor in de Voedings- en dieetkunde

 • Bachelor in de Toegepaste psychologie

 • Bachelor in de Logopedie en audiologie

 • Bachelor in de Orthopedagogie.


Studenten met een bachelordiploma uit andere studiegebieden kunnen worden toegelaten tot de opleiding na een toelatingsonderzoek.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Interdisciplinaire ouderenzorg 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding bereidt je voor op een expertfunctie in de ouderenzorg om als professional in te spelen op de specifieke mogelijkheden en behoeften van de steeds groeiende en heterogene groep van ouderen binnen een interdisciplinaire en innovatieve werksetting. 
Voor Bachelors in de Verpleegkunde voldoet deze opleiding tevens aan de federale wetgeving betreffende de kwalificatievereisten voor de beoefenaars van de verpleegkunde die gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (Ministerieel Besluit 19.04.2007).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Interdisciplinaire ouderenzorg


Gegevens bijgewerkt tot 28-11-2018