Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) : Godsdienst en Onderwijs - Academische bachelor

 

 


De driejarige academische bacheloropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen biedt je een stevige basis aan in het christelijke denken over God, kerk en samenleving.
Met aandacht voor de relevantie voor vandaag worden bronteksten voor theologie samen bestudeerd en degelijk gekaderd.


Het eerste jaar oriënteert je in de academische studie, de theologische disciplines (bijbelwetenschappen, historische theologie, systematische theologie, praktische theologie) en de godsdienstwetenschappen.
Je leert ook de bijbel te bestuderen in de grondtalen Grieks en Hebreeuws.
In het tweede en derde jaar kies je zelf voor thematische aandachtspunten in één van de drie afstudeerrichtingen.
Aan het eind van je studie ben je klaar voor de aansluitende master en ben je bovendien al inzetbaar in de maatschappij en de kerk.
De onderwijstaal is grotendeels Nederlands.
De ETF veronderstelt echter een basiskennis van het Engels.


In Godsdienst en Onderwijs worden maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt bestudeerd en wordt integratie in de onderwijscontext nagestreefd.
Er is veel aandacht voor andere religies en de plaats van de kerk in diverse culturen.
Na afronding kan je dialogeren met mensen met een andere religieuze overtuiging en hierover lesgeven.


Aanvullende info:

Evangelische Theologische Faculteit


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) : Godsdienst en Onderwijs - Academische bachelor

Algemene info

 


De driejarige academische bacheloropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen biedt je een stevige basis aan in het christelijke denken over God, kerk en samenleving.
Met aandacht voor de relevantie voor vandaag worden bronteksten voor theologie samen bestudeerd en degelijk gekaderd.


Het eerste jaar oriënteert je in de academische studie, de theologische disciplines (bijbelwetenschappen, historische theologie, systematische theologie, praktische theologie) en de godsdienstwetenschappen.
Je leert ook de bijbel te bestuderen in de grondtalen Grieks en Hebreeuws.
In het tweede en derde jaar kies je zelf voor thematische aandachtspunten in één van de drie afstudeerrichtingen.
Aan het eind van je studie ben je klaar voor de aansluitende master en ben je bovendien al inzetbaar in de maatschappij en de kerk.
De onderwijstaal is grotendeels Nederlands.
De ETF veronderstelt echter een basiskennis van het Engels.


In Godsdienst en Onderwijs worden maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt bestudeerd en wordt integratie in de onderwijscontext nagestreefd.
Er is veel aandacht voor andere religies en de plaats van de kerk in diverse culturen.
Na afronding kan je dialogeren met mensen met een andere religieuze overtuiging en hierover lesgeven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Evangelische Theologische Faculteit


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) 

Afstudeerrichting: Godsdienst en Onderwijs

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

St. Jansbergsesteenweg 97  3000 Leuven
016 20 08 95    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Sommige studenten kiezen na hun bacheloropleiding onmiddellijk voor de werkpraktijk.
Ze gaan aan de slag als pastoraal of kerkelijk werker, (assistent) voorganger, godsdienstleerkracht of zendeling, meestal in lijn met hun afstudeerrichting.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2020

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) : Godsdienst en Onderwijs - Academische bachelor

Algemene info

 


De driejarige academische bacheloropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen biedt je een stevige basis aan in het christelijke denken over God, kerk en samenleving.
Met aandacht voor de relevantie voor vandaag worden bronteksten voor theologie samen bestudeerd en degelijk gekaderd.


Het eerste jaar oriënteert je in de academische studie, de theologische disciplines (bijbelwetenschappen, historische theologie, systematische theologie, praktische theologie) en de godsdienstwetenschappen.
Je leert ook de bijbel te bestuderen in de grondtalen Grieks en Hebreeuws.
In het tweede en derde jaar kies je zelf voor thematische aandachtspunten in één van de drie afstudeerrichtingen.
Aan het eind van je studie ben je klaar voor de aansluitende master en ben je bovendien al inzetbaar in de maatschappij en de kerk.
De onderwijstaal is grotendeels Nederlands.
De ETF veronderstelt echter een basiskennis van het Engels.


In Godsdienst en Onderwijs worden maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt bestudeerd en wordt integratie in de onderwijscontext nagestreefd.
Er is veel aandacht voor andere religies en de plaats van de kerk in diverse culturen.
Na afronding kan je dialogeren met mensen met een andere religieuze overtuiging en hierover lesgeven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Evangelische Theologische Faculteit


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) 

Afstudeerrichting: Godsdienst en Onderwijs

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

St. Jansbergsesteenweg 97  3000 Leuven
016 20 08 95    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Sommige studenten kiezen na hun bacheloropleiding onmiddellijk voor de werkpraktijk.
Ze gaan aan de slag als pastoraal of kerkelijk werker, (assistent) voorganger, godsdienstleerkracht of zendeling, meestal in lijn met hun afstudeerrichting.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2020