Niet-confessionele zedenleer - Postgraduaat

 

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
In het theoretische deel bespreken we in het eerste opleidingsonderdeel de vrijzinnig humanistische levenshouding.
Wat betekent vrijzinnig zijn? Wat is een humanist? Hoe ontstaat het vrije denken? Hoe is het vak NCZ ontstaan, enz… Opleidingsonderdeel 2 handelt over waarden, normen, waardevorming en theorieën over morele opvoeding. Na afloop van een afgewerkt geheel volgt een evaluatie (schriftelijk en/of mondeling).
Het praktische deel omhelst de vakdidactiek.
Eerst zijn er de algemene richtlijnen voor het vak NCZ: de oriëntatietekst, de procesdoelen, de methode om een les NCZ op te bouwen, het leerplan, specifieke werkvormen, didactisch materiaal enz….
Ook worden een aantal thema’s voor de lagere school uitgewerkt.
Dit gebeurt hoofdzakelijk door zelfstudie, begeleide en zelfstandige praktijk, en resulteert in een didactisch eindwerk.
In samenspraak met de cursisten worden stagelessen gepland.
Men observeert een aantal lessen bij een mentor en geeft daarna zelf lessen niet-confessionele zedenleer in de verschillende graden van de lagere school.
Info UCLL  AP  Erasmushogeschool  Howest  HoGent  PXL


Studiepunten

20

Niet-confessionele zedenleer - Postgraduaat

 

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
In het theoretische deel bespreken we in het eerste opleidingsonderdeel de vrijzinnig humanistische levenshouding.
Wat betekent vrijzinnig zijn? Wat is een humanist? Hoe ontstaat het vrije denken? Hoe is het vak NCZ ontstaan, enz… Opleidingsonderdeel 2 handelt over waarden, normen, waardevorming en theorieën over morele opvoeding. Na afloop van een afgewerkt geheel volgt een evaluatie (schriftelijk en/of mondeling).
Het praktische deel omhelst de vakdidactiek.
Eerst zijn er de algemene richtlijnen voor het vak NCZ: de oriëntatietekst, de procesdoelen, de methode om een les NCZ op te bouwen, het leerplan, specifieke werkvormen, didactisch materiaal enz….
Ook worden een aantal thema’s voor de lagere school uitgewerkt.
Dit gebeurt hoofdzakelijk door zelfstudie, begeleide en zelfstandige praktijk, en resulteert in een didactisch eindwerk.
In samenspraak met de cursisten worden stagelessen gepland.
Men observeert een aantal lessen bij een mentor en geeft daarna zelf lessen niet-confessionele zedenleer in de verschillende graden van de lagere school.
Info UCLL  AP  Erasmushogeschool  Howest  HoGent  PXL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Diploma:
• HOKT + GPB (SLO)
• pBa + GPB (SLO)
• SLO, ILOAN, Aggregatie (universiteit/hogeschool)
• geïntegreerde lerarenopleiding pBa (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs)

Toelating tot de studie:
• studenten via SLO dienen min. al 30 studiepunten te hebben verworven
• studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen min. al 60 studiepunten te hebben verworven.
In het postgraduaattraject dienen zij eerst de theoretische opleidingsonderdelen te volgen en dan pas de praktijkelementen)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Niet-confessionele zedenleer 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

UC Leuven-Limburg, Campus Comenius

Werkplekleren

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Verschansingstraat 29  2000 Antwerpen
03 259 01 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Hogeschool PXL onbekend
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)
Universiteit Gent Vantage (B2)
Erasmushogeschool Brussel Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 12-10-2018

Niet-confessionele zedenleer - Postgraduaat

 

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
In het theoretische deel bespreken we in het eerste opleidingsonderdeel de vrijzinnig humanistische levenshouding.
Wat betekent vrijzinnig zijn? Wat is een humanist? Hoe ontstaat het vrije denken? Hoe is het vak NCZ ontstaan, enz… Opleidingsonderdeel 2 handelt over waarden, normen, waardevorming en theorieën over morele opvoeding. Na afloop van een afgewerkt geheel volgt een evaluatie (schriftelijk en/of mondeling).
Het praktische deel omhelst de vakdidactiek.
Eerst zijn er de algemene richtlijnen voor het vak NCZ: de oriëntatietekst, de procesdoelen, de methode om een les NCZ op te bouwen, het leerplan, specifieke werkvormen, didactisch materiaal enz….
Ook worden een aantal thema’s voor de lagere school uitgewerkt.
Dit gebeurt hoofdzakelijk door zelfstudie, begeleide en zelfstandige praktijk, en resulteert in een didactisch eindwerk.
In samenspraak met de cursisten worden stagelessen gepland.
Men observeert een aantal lessen bij een mentor en geeft daarna zelf lessen niet-confessionele zedenleer in de verschillende graden van de lagere school.
Info UCLL  AP  Erasmushogeschool  Howest  HoGent  PXL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Diploma:
• HOKT + GPB (SLO)
• pBa + GPB (SLO)
• SLO, ILOAN, Aggregatie (universiteit/hogeschool)
• geïntegreerde lerarenopleiding pBa (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs)

Toelating tot de studie:
• studenten via SLO dienen min. al 30 studiepunten te hebben verworven
• studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen min. al 60 studiepunten te hebben verworven.
In het postgraduaattraject dienen zij eerst de theoretische opleidingsonderdelen te volgen en dan pas de praktijkelementen)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Niet-confessionele zedenleer 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

UC Leuven-Limburg, Campus Comenius

Werkplekleren

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Verschansingstraat 29  2000 Antwerpen
03 259 01 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Hogeschool PXL onbekend
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)
Universiteit Gent Vantage (B2)
Erasmushogeschool Brussel Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 12-10-2018