Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen - Specifieke lerarenopleiding

 

In de lerarenopleiding worden de noodzakelijke technieken aangereikt om jongeren en volwassenen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.
Zo verwerf je de vereiste basisvaardigheden om succesvol de taken van een beginnende leraar aan te vatten.


Studieprogramma:


• Leren en instructie
• Vakdidactiek - deel 1 en 2
• Stage
• Vakdidactische seminaries
• Onderwijsorganisatie en –beleid
• Algemene en historische pedagogiek
• Psychologie van de adolescentie
• Pedagogische componenten van het leraarschap
• Na goedkeuring van de decaan: een onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel uit een masteropleiding of uit een lerarenopleiding binnen de Associatie Universiteit Gent.


Studiepunten

60

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen - Specifieke lerarenopleiding

In de lerarenopleiding worden de noodzakelijke technieken aangereikt om jongeren en volwassenen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.
Zo verwerf je de vereiste basisvaardigheden om succesvol de taken van een beginnende leraar aan te vatten.


Studieprogramma:


• Leren en instructie
• Vakdidactiek - deel 1 en 2
• Stage
• Vakdidactische seminaries
• Onderwijsorganisatie en –beleid
• Algemene en historische pedagogiek
• Psychologie van de adolescentie
• Pedagogische componenten van het leraarschap
• Na goedkeuring van de decaan: een onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel uit een masteropleiding of uit een lerarenopleiding binnen de Associatie Universiteit Gent.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een academisch bachelor- of masterdiploma Handelswetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Economische Wetenschappen of Handelsingenieur
• OF je volgt het schakelprogramma van één van bovenstaande studierichtingen.
Tijdens je masterjaar kun je al een aantal credits in de SLO verwerven.
Ook als je een aantal opleidingsonderdelen uit het derde jaar bachelor en het masterjaar combineert, bestaat de mogelijkheid om met de SLO te starten.
Het diploma van leraar wordt pas uitgereikt na het behalen van het masterdiploma.

 

Taal

Je moet voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (bij inschrijving 18 jaar zijn of worden voor 31/12) en beschikken over een diploma van het secundair, hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma.

Cursisten die geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen een brugprogramma (de zgn. Opstapmodule) volgen. 
Toelating kan ook op basis van een toelatingsproef die nagaat of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt om de specifieke lerarenopleiding te volgen. 
De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren.
De directeur moet de cursisten zonder diploma secundair onderwijs bij de start van de specifieke lerarenopleiding informeren over de tewerkstellingskansen als leerkracht.
Hierdoor wordt vermeden dat cursisten die de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben, nadien niet tewerkgesteld kunnen worden in het onderwijs omdat zij niet over het vereiste basisdiploma beschikken. 
Het basisdiploma en de eventuele beroepservaring bepalen in welke graden en klassen van het secundair onderwijs en in welke vakken je mag lesgeven. 

Situering

Opleiding: Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen 

Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Korte Nieuwstraat 33  2000 Antwerpen
03 201 18 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding richt zich tot wie leraar wil worden in het secundair onderwijs (2de en 3de graad).
Met dit diploma mag je tal van vakken geven, waaronder alle economische en toegepaste economische vakken.

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)


Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2016

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen - Specifieke lerarenopleiding

In de lerarenopleiding worden de noodzakelijke technieken aangereikt om jongeren en volwassenen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.
Zo verwerf je de vereiste basisvaardigheden om succesvol de taken van een beginnende leraar aan te vatten.


Studieprogramma:


• Leren en instructie
• Vakdidactiek - deel 1 en 2
• Stage
• Vakdidactische seminaries
• Onderwijsorganisatie en –beleid
• Algemene en historische pedagogiek
• Psychologie van de adolescentie
• Pedagogische componenten van het leraarschap
• Na goedkeuring van de decaan: een onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel uit een masteropleiding of uit een lerarenopleiding binnen de Associatie Universiteit Gent.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een academisch bachelor- of masterdiploma Handelswetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Economische Wetenschappen of Handelsingenieur
• OF je volgt het schakelprogramma van één van bovenstaande studierichtingen.
Tijdens je masterjaar kun je al een aantal credits in de SLO verwerven.
Ook als je een aantal opleidingsonderdelen uit het derde jaar bachelor en het masterjaar combineert, bestaat de mogelijkheid om met de SLO te starten.
Het diploma van leraar wordt pas uitgereikt na het behalen van het masterdiploma.

 

Taal

Je moet voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (bij inschrijving 18 jaar zijn of worden voor 31/12) en beschikken over een diploma van het secundair, hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma.

Cursisten die geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen een brugprogramma (de zgn. Opstapmodule) volgen. 
Toelating kan ook op basis van een toelatingsproef die nagaat of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt om de specifieke lerarenopleiding te volgen. 
De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren.
De directeur moet de cursisten zonder diploma secundair onderwijs bij de start van de specifieke lerarenopleiding informeren over de tewerkstellingskansen als leerkracht.
Hierdoor wordt vermeden dat cursisten die de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben, nadien niet tewerkgesteld kunnen worden in het onderwijs omdat zij niet over het vereiste basisdiploma beschikken. 
Het basisdiploma en de eventuele beroepservaring bepalen in welke graden en klassen van het secundair onderwijs en in welke vakken je mag lesgeven. 

Situering

Opleiding: Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen 

Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Korte Nieuwstraat 33  2000 Antwerpen
03 201 18 00    


Beroepsuitwegen

De opleiding richt zich tot wie leraar wil worden in het secundair onderwijs (2de en 3de graad).
Met dit diploma mag je tal van vakken geven, waaronder alle economische en toegepaste economische vakken.

Mogelijke beroepen

Leerkracht secundair onderwijs ( knelpuntberoep)


Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2016