Milieusanering en het milieubeheer - Master-na-master

 

UGent
In het multidisciplinaire studiepakket komen volgende aspecten aan bod: • Basisecologie en natuurlijke ecosystemen;

 • Bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging;

 • Methodologieën voor het nemen van lucht-, bodem-, water- en sedimentstalen;

 • Onderzoek van milieuverontreiniging op fysisch, chemisch, biologisch, microbiologisch en (eco)toxicologisch vlak;

 • Technieken voor het uitvoeren van risico-evaluaties met inbegrip van normvereisten met het oog op risicoreductie;

 • Technologieën ter voorkoming en sanering van milieuverontreiniging;

 • Milieuwetgeving en -beheer, met inbegrip van milieucoördinatie;

 • Milieueffectrapportering.


Studiepunten

60

Milieusanering en het milieubeheer - Master-na-master

 

UGent
In het multidisciplinaire studiepakket komen volgende aspecten aan bod: • Basisecologie en natuurlijke ecosystemen;

 • Bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging;

 • Methodologieën voor het nemen van lucht-, bodem-, water- en sedimentstalen;

 • Onderzoek van milieuverontreiniging op fysisch, chemisch, biologisch, microbiologisch en (eco)toxicologisch vlak;

 • Technieken voor het uitvoeren van risico-evaluaties met inbegrip van normvereisten met het oog op risicoreductie;

 • Technologieën ter voorkoming en sanering van milieuverontreiniging;

 • Milieuwetgeving en -beheer, met inbegrip van milieucoördinatie;

 • Milieueffectrapportering.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Milieusanering en het milieubeheer 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen,

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De gediplomeerde milieuspecialisten vinden werk in uiteenlopende branches: industrie, overheid, hoger onderwijs, ontwerp- en consultingbureaus, milieubedrijven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-04-2018

Milieusanering en het milieubeheer - Master-na-master

 

UGent
In het multidisciplinaire studiepakket komen volgende aspecten aan bod: • Basisecologie en natuurlijke ecosystemen;

 • Bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging;

 • Methodologieën voor het nemen van lucht-, bodem-, water- en sedimentstalen;

 • Onderzoek van milieuverontreiniging op fysisch, chemisch, biologisch, microbiologisch en (eco)toxicologisch vlak;

 • Technieken voor het uitvoeren van risico-evaluaties met inbegrip van normvereisten met het oog op risicoreductie;

 • Technologieën ter voorkoming en sanering van milieuverontreiniging;

 • Milieuwetgeving en -beheer, met inbegrip van milieucoördinatie;

 • Milieueffectrapportering.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Milieusanering en het milieubeheer 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen,

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De gediplomeerde milieuspecialisten vinden werk in uiteenlopende branches: industrie, overheid, hoger onderwijs, ontwerp- en consultingbureaus, milieubedrijven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-04-2018