Retailmanagement - Professionele bachelor

 

Algemene info


De opleiding wordt aangeboden in de vorm van duaal leren.
Dit betekent dat je om beurten 3 weken aan de HoGent studeert en daarna 3 weken op de werkvloer gaat leren, onder begeleiding van een docent-begeleider en van een bedrijfscoach.
Tijdens een onthaalweek wordt een bedrijvencarroussel georganiseerd.
Al de partnerbedrijven stellen hun werkplekken voor.
En jij stelt jezelf aan hen voor.
Zo kan je gaan werkplekleren in dat winkelbedrijf dat het beste overeenkomt met jouw carrièreplan.
Nadien begint het academiejaar.
Tijdens het jaar volg je 3 weken les aan de HoGent, afgewisseld met 3 weken werkplekleren in het retailbedrijf dat geselecteerd werd tijdens de bedrijvencarroussel.
Nadien is er dan weer les en intervisie waarbij wordt teruggekoppeld naar wat je in het werkplekleren hebt geleerd.
Het programma retailmanagement is opgebouwd rond 7 competentiestromen: •  strategisch management en organisatie

 •  marketingmanagement

 •  human resources

 •  financieel management

 •  bedrijfsprocessen en logistiek

 •  juridisch management

 •  communicatie


De opleiding richt zich tot de volgende 3 doelgroepen:
- studenten die nog geen beroepservaring hebben, maar die hun enthousiasme en ondernemingszin willen botvieren in een retailsituatie;
- studenten die ervaring hebben in de retailsector (bijvoorbeeld als jobstudent, of als werknemer) en een bachelordiploma willen halen;
- mensen die werken in de retail, en hun werk willen combineren met (deeltijds) studeren.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.
Een gewone vooropleiding secundair onderwijs volstaat.
Je hoeft geen economische of handel te hebben gedaan. 
Wel verwachten we van jou een grote interesse in het winkelgebeuren, een grote inzet voor je studies en doorzettingsvermogen. 


Aanvullende info:

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen


Studiepunten

180

Retailmanagement - Professionele bachelor

Algemene info


De opleiding wordt aangeboden in de vorm van duaal leren.
Dit betekent dat je om beurten 3 weken aan de HoGent studeert en daarna 3 weken op de werkvloer gaat leren, onder begeleiding van een docent-begeleider en van een bedrijfscoach.
Tijdens een onthaalweek wordt een bedrijvencarroussel georganiseerd.
Al de partnerbedrijven stellen hun werkplekken voor.
En jij stelt jezelf aan hen voor.
Zo kan je gaan werkplekleren in dat winkelbedrijf dat het beste overeenkomt met jouw carrièreplan.
Nadien begint het academiejaar.
Tijdens het jaar volg je 3 weken les aan de HoGent, afgewisseld met 3 weken werkplekleren in het retailbedrijf dat geselecteerd werd tijdens de bedrijvencarroussel.
Nadien is er dan weer les en intervisie waarbij wordt teruggekoppeld naar wat je in het werkplekleren hebt geleerd.
Het programma retailmanagement is opgebouwd rond 7 competentiestromen: •  strategisch management en organisatie

 •  marketingmanagement

 •  human resources

 •  financieel management

 •  bedrijfsprocessen en logistiek

 •  juridisch management

 •  communicatie


De opleiding richt zich tot de volgende 3 doelgroepen:
- studenten die nog geen beroepservaring hebben, maar die hun enthousiasme en ondernemingszin willen botvieren in een retailsituatie;
- studenten die ervaring hebben in de retailsector (bijvoorbeeld als jobstudent, of als werknemer) en een bachelordiploma willen halen;
- mensen die werken in de retail, en hun werk willen combineren met (deeltijds) studeren.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.
Een gewone vooropleiding secundair onderwijs volstaat.
Je hoeft geen economische of handel te hebben gedaan. 
Wel verwachten we van jou een grote interesse in het winkelgebeuren, een grote inzet voor je studies en doorzettingsvermogen. 


Aanvullende info:

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Retailmanagement 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Retailmanagement


Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

De opleiding bereidt je voor op de job van winkelmanager.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Departementsverantwoordelijke winkel ( knelpuntberoep)
Merchandiser
Rayonverantwoordelijke afdeling voeding
Verantwoordelijke verkoop
Verantwoordelijke verkoopsadministratie
Winkeldirecteur ( knelpuntberoep)
Winkelmanager klein- en detailhandel ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Retailmanagement

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool Gent Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-08-2018

Retailmanagement - Professionele bachelor

Algemene info


De opleiding wordt aangeboden in de vorm van duaal leren.
Dit betekent dat je om beurten 3 weken aan de HoGent studeert en daarna 3 weken op de werkvloer gaat leren, onder begeleiding van een docent-begeleider en van een bedrijfscoach.
Tijdens een onthaalweek wordt een bedrijvencarroussel georganiseerd.
Al de partnerbedrijven stellen hun werkplekken voor.
En jij stelt jezelf aan hen voor.
Zo kan je gaan werkplekleren in dat winkelbedrijf dat het beste overeenkomt met jouw carrièreplan.
Nadien begint het academiejaar.
Tijdens het jaar volg je 3 weken les aan de HoGent, afgewisseld met 3 weken werkplekleren in het retailbedrijf dat geselecteerd werd tijdens de bedrijvencarroussel.
Nadien is er dan weer les en intervisie waarbij wordt teruggekoppeld naar wat je in het werkplekleren hebt geleerd.
Het programma retailmanagement is opgebouwd rond 7 competentiestromen: •  strategisch management en organisatie

 •  marketingmanagement

 •  human resources

 •  financieel management

 •  bedrijfsprocessen en logistiek

 •  juridisch management

 •  communicatie


De opleiding richt zich tot de volgende 3 doelgroepen:
- studenten die nog geen beroepservaring hebben, maar die hun enthousiasme en ondernemingszin willen botvieren in een retailsituatie;
- studenten die ervaring hebben in de retailsector (bijvoorbeeld als jobstudent, of als werknemer) en een bachelordiploma willen halen;
- mensen die werken in de retail, en hun werk willen combineren met (deeltijds) studeren.


Voor wie?
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.
Een gewone vooropleiding secundair onderwijs volstaat.
Je hoeft geen economische of handel te hebben gedaan. 
Wel verwachten we van jou een grote interesse in het winkelgebeuren, een grote inzet voor je studies en doorzettingsvermogen. 


Aanvullende info:

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Retailmanagement 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Retailmanagement


Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

De opleiding bereidt je voor op de job van winkelmanager.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Departementsverantwoordelijke winkel ( knelpuntberoep)
Merchandiser
Rayonverantwoordelijke afdeling voeding
Verantwoordelijke verkoop
Verantwoordelijke verkoopsadministratie
Winkeldirecteur ( knelpuntberoep)
Winkelmanager klein- en detailhandel ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Retailmanagement

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool Gent Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-08-2018