Ervaringsgericht Onderwijs richt zich op wat er in kinderen omgaat en heeft de ontwikkeling in de breedte en het leren in de diepte als bedoeling.
Deze aanpak is ontwikkeld is door F. Laevers.

De 3 kernbegrippen bij een ervaringsgerichte onderwijs zijn:

De werkvormen die worden gebruikt om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen, zijn :

sluit venster