Het uitgangspunt van het pedagogisch project is Jezus Christus.  
De Bijbel is voor elke leerkracht de maatstaf en leidraad waaraan ook de lesinhouden getoetst worden.
In de lestijden Bijbel (2-3 lesuren per week) wordt het Oude en het Nieuwe Testament onderwezen.
In de overige lessen worden Bijbelse principes onderwezen en voorgeleefd (attitude, levenshouding), zodat ze het hele schoolgebeuren doordringen.
Gebed heeft een belangrijke plaats op de school.

sluit venster