Deze scholen werken vanuit een specifieke visie op onderwijs.
Het kind als persoon in ontwikkeling staat hierbij centraal.

Voornaamste doelstellingen:

Belangrijkste uitgangspunten:

Enkele kenmerken:

De scholen werken met eigen eindtermen en leerplannen, goedgekeurd door de overheid.

sluit venster