Gebruiksaanwijzing van het KEUZEROOSTER:

Wat?
Het keuzerooster is een instrument dat je kan helpen om ‘de knoop’ door te hakken als je twijfelt tussen enkele keuzealternatieven. Het doet je nadenken over kenmerken van studierichtingen die je overweegt en kenmerken van jezelf. Het eindresultaat geeft jouw voorkeurrichting volgens de criteria die je zelf hebt ingegeven. Hoewel je systematisch en rationeel te werk bent gegaan, blijft het resultaat altijd een erg subjectieve inschatting.

Voor wie?
Voor studenten die blijven twijfelen tussen verschillende studierichtingen.

Werkwijze?

STAP 1

Vul eerst de linkerkolom ‘Keuzecriteria’ in (zonder aan een bepaalde opleiding te denken).

 

Hoe? 
Bepaal waarmee jij rekening wilt houden bij het maken van je studiekeuze. Het kan gaan om zeer verschillende zaken. Sommige criteria zal je belangrijker vinden dan andere. Het kan gaan om eigenschappen die te maken hebben met:

  • de opleiding/het later beroep vb. veel wiskunde, regelmatig verplaatsingen maken..;
  • wie je bent vb. capaciteiten, interesses, waarden, persoonlijkheid …
  • totaal andere zaken vb. mijn ouders vinden dit iets voor mij,…

Noteer ze allemaal zo concreet mogelijk onder ‘Kenmerken van de opleiding’, ‘Kenmerken van jezelf’ of ‘Andere motieven’.. 

Hoe formuleren?
Formuleer de criteria positief, zoals jij ze wenst gerealiseerd zien! Vb. ‘Met mensen werken’, ‘Op kot gaan’  …

Inspiratie?

Deze haal je uit de info op Onderwijskiezer, uit brochures, de SID-in, de I-Prefer, de I-Like … .

Ook gesprekken met leerkrachten, ouders, CLB, klasgenoten… kunnen helpen.

 

 

STAP 2 

Geef aan elk kenmerk een gewicht.

 

Hoe? 
Geef in de linkerkolom via het rolmenu een score van 1 tot 10. 
(10= dit is zeer belangrijk bij het maken van mijn keuze, 1= weegt weinig door bij het maken van mijn keuze).

 

 

STAP 3 

Noteer de namen van de opleidingen waartussen je twijfelt bovenaan de kolommen. (1 kolom per opleiding:  min. 2 en max. 4 opleidingen).

 

Let op: Noteer enkel opleidingen waarvan je weet dat je aan de noodzakelijke minimumvoorwaarden voldoet: toelatingsvoorwaarden, medische vereisten, voorkennis, …

 

 

STAP 4   

Voor elk van de gekozen opleidingen ga je na in welke mate jouw criteria (uit de linkerkolom) van toepassing zijn/ een rol spelen/gerealiseerd worden.

 

Hoe? 
Door een score te geven van 1 tot 10 (hoe hoger de score, hoe meer een opleiding/het latere beroep beantwoordt aan dat criterium). Doe dit voor elk criterium en voor alle opleidingen.

 

 

STAP 5

Klik onderaan op ‘Resultaat berekenen’ en automatisch worden alle scores berekend. Bekijk grondig het resultaat en vergelijk de eindtotalen. De opleiding met de hoogste score is de opleiding die volgens jou het best overeenkomt met wat jij belangrijk vindt.

 

http://www.onderwijskiezer.be/images/error.png De opleiding met het hoogste eindcijfer is niet noodzakelijk de beste keuze. De betrouwbaarheid van je eindresultaat hangt o.m. af van de nauwkeurigheid waarmee je de criteria hebt omschreven en de nauwkeurigheid van je beoordeling op basis van exacte informatie.

Bespreek het resultaat met je CLB-begeleider of een leerkracht.
Het eindresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe situatie. Je kan bv. tot het besef komen dat je kennis over een bepaalde opleiding nog niet diepgaand genoeg is en dat je daar eerst iets aan moet doen …

Hoe dan ook: vooral het denkproces dat je hebt doorgemaakt is, is van groot belang! Het kan je helpen bij het nemen van beslissingen.

sluit venster