03-05-2024 - Wegen naar de toekomst

We willen iedereen die in aanraking komt met jongeren die (ongekwalificeerd) uitstromen kennis laten maken met het aanbod dat Brussel te bieden heeft wat betreft ondersteuning en begeleiding van deze jongeren naar een diploma secundair onderwijs, een opleiding of de arbeidsmarkt. Het doel is te komen tot warme overdracht naar het ondersteunend aanbod. Deze netwerkdag werd ontwikkeld als een aanvulling op de folder ‘Wegen naar je toekomst’.

Het programma ziet er alsvolgt uit:

(Meer informatie over de workshops vindt u verder in deze uitnodiging.)

 

9u-9u30                            Onthaal en koffie

9u30-10u                           Inleiding + toelichting aanbod preventie schooluitval

10u-10u40                        Workshop 1: keuze uit:

-        Duaal leren (Tracé Brussel)
-        Bye bye school! Wat nu?! Inschrijving als werkzoekende en de beroepsinschakelingstijd (Actiris, VDAB & de Werkwinkel)
-        Mentoring (Duo for a job)

10u45-11u25                   Workshop 2: keuze uit:

-        Begeleiding van NEET-jongeren (Groep INTRO & JES Brussels)
-        Flexibele leertrajecten naar een diploma secundair onderwijs (CVO Lethas, CVO Brussel & de Examencommissie)
-        Warme overdracht van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt: trajectbegeleiding van jongeren met (vermoeden van) een arbeidsbeperking richting (aangepast) werk (De Werklijn)

11u30-12u10                    Workshop 3: keuze uit:

-        Duaal leren (Tracé Brussel)
-        Bye bye school! Wat nu?! Inschrijving als werkzoekende en de beroepsinschakelingstijd (Actiris, VDAB & de Werkwinkel)
-        Mentoring (Duo for a job)

12u10-13u30                                   Netwerklunch & netwerkbeurs: We combineren een broodjeslunch (mits inschrijving) met een netwerkbeurs met standenmarkt, waarop we alle partners verwelkom die opgenomen zijn op de startpagina van deze uitnodiging. U kan op basis van eigen interesse kennis maken met elk van deze partners.

 

13u30-14u10                    Workshop 4: keuze uit:

-        Begeleiding van NEET-jongeren (Groep INTRO & JES Brussels)
-        Flexibele leertrajecten naar een diploma secundair onderwijs (CVO Lethas, CVO Brussel & de Examencommissie)
-        Warme overdracht van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt: trajectbegeleiding van jongeren met (vermoeden van) een arbeidsbeperking richting (aangepast) werk (De Werklijn)

14u15-15u                        Workshop 5: keuze uit:

-        Begeleiding van NEET-jongeren (Groep INTRO & JES Brussels)
-        Flexibele leertrajecten naar een diploma secundair onderwijs (CVO Lethas, CVO Brussel & de Examencommissie)
-        Bye bye school! Wat nu?! Inschrijving als werkzoekende en de beroepsinschakelingstijd (Actiris, VDAB & de Werkwinkel)

 

 

Thematafels

Thematafel 1: Flexibele leertrajecten naar een diploma secundair onderwijs

In deze thematafel bekijken we de verschillende alternatieve leerwegen om een diploma secundair onderwijs te behalen. In het volwassenenonderwijs krijgen trajecten vorm op maat van de cursist. CVO Brussel, CVO Lethas, de Examencommissie en LIFT Brussel maken je wegwijs in de flexibele wegen naar een diploma. 

Thematafel 2: Begeleiding van NEET-jongeren

Wat na de schoolbanken? NEET-jongeren zijn jongeren die noch naar school gaan, noch een job hebben of ingeschreven zijn in een opleiding. Een NEET-coach biedt hulp in de zoektocht naar een job of bijkomende opleiding en in het creëren van een toekomstperspectief. Tijdens deze thematafel leggen JES en Groep INTRO uit wie je kan doorverwijzen en wat deze begeleiding inhoudt. 

Thematafel 3: Duaal leren

Duaal Leren is een onderwijsvorm waarin leerlingen leren op school en leren op de werkvloer. Ze behalen een secundair diploma, ontvangen een loon en stappen met een schat aan ervaring het werkleven in. Wil jij weten wat duaal leren precies inhoudt? En welke leerlingen slagen? Schrijf je dan in voor deze infosessie over duaal leren van Tracé Brussel vzw. 

Thematafel 4: Warme overdracht van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt: trajectbegeleiding van jongeren met (vermoeden van) een arbeidsbeperking richting (aangepast) werk

In Brussel biedt CAD De Werklijn ondersteuning aan jongeren met een (vermoeden van) arbeidsbeperking om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook kan er samengewerkt worden met Emino, waarbij de jongeren via stages meer beroepservaring kunnen opdoen om zo sterker in hun schoenen te staan op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen gebeurt dit door GTB.

Tijdens deze thematafel wordt de werking van CAD De Werklijn en de samenwerking met bovengenoemde partners kort toegelicht en wat ze kunnen betekenen voor de jongere en de school.

Thematafel 5: Bye bye school! Wat nu?! Inschrijving als werkzoekende en de beroepsinschakelingstijd

Leerlingen die (al dan niet gekwalificeerd) stoppen met school hebben niet meteen recht op een uitkering. Tijdens deze thematafel, aangeboden door VDAB, Actiris en de Werkwinkel, maken we je vertrouwd met de inschrijving bij Actiris/VDAB, de beroepsinschakelingstijd en eventuele voorwaarden. Zo kan je jongeren informeren en de juiste financiële verwachtingen creëren. 

Thematafel 6: Mentoring

In deze workshop maak je kennis met ‘mentoring’. Mentoring is een krachtige methodiek om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Een mentor is daarbij een vrijwilliger die vanuit een vertrouwensrelatie de jongere ondersteunt in zijn/haar zoektocht. In deze workshop van Duo for a job kom je er meer over te weten.

 

We combineren workshops die inzoomen op specifieke thema’s doorheen de dag met een netwerkbeurs over de middag. Iedereen is vrij zich in te schrijven volgens interesse en zelf zijn dag samen te stellen. Let wel, inschrijven is verplicht en kan tot en met 30 april 2024.

Organisator: Netwerken Samen tegen schooluitval Brussel en het lerend netwerk jeugdhulp-onderwijs Brussel
Locatie: JES Brussels, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jan-Molenbeek
Tijdstip: 9.00 uur - 15.00 uur
    03-05-2024 03-05-2024 40 Event: Wegen naar de toekomst JES Brussels, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jan-Molenbeek Netwerken Samen tegen schooluitval Brussel en het lerend netwerk jeugdhulp-onderwijs Brussel true DD/MM/YYYY

sluit venster