19-12-2018 - Infosessie over het nieuwe Groeipakket

Infosessie over het nieuwe Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. 

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. Zo zal bvb de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020 ook als onderdeel van het Groeipakket worden aangeboden en is er vanaf 2019 een extra kleutertoeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die naar het kleuteronderwijs gaan.

Kind&Gezin en de AGODI-academie slaan de handen in elkaar om alle belanghebbenden te informeren.

Charlotte en Christel, 2 leden van het transitieteam Groeipakket, zullen je toelichten

- welke keuzes Vlaanderen gemaakt heeft
- wat de concrete betekenis van het Groeipakket is voor een gezin
- wat de financiële impact kan zijn
- hoe het uitbetalingslandschap gevormd zal worden 
- wat het betekent voor de huidige gezinnen en kinderen
- hoe jij als partner het verschil kan maken en hoe je gezinnen kan toeleiden
- waar je terecht kan met je vragen

Organisator: Kind&Gezin en de AGODI-academie
Locatie: Consciencegebouw Brussel, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel
Tijdstip: 9.30 uur - 12.00 uur
    19-12-2018 19-12-2018 40 Event: Infosessie over het nieuwe Groeipakket Consciencegebouw Brussel, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel Kind&Gezin en de AGODI-academie true DD/MM/YYYY

sluit venster