SCHOOLFICHE: VBS SMI Raffelgem Sint-Anna - vestiging
  Spaarzaamheidstraat 29A
9300 Aalst
053 70 19 16
smi.vb.stanna@skynet.be
http://www.smi-aalst.be/

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB Aalst
  Langestraat 12
9300 Aalst
053 78 85 10
info@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/

Contactpersonen CLB

Eline Verstraeten

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Lager Onderwijs (1ste lj)
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (2de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.