SCHOOLFICHE: Freinetschool De Loods
  Patrijsstraat 12
9000 Gent
09 251 06 61
deloods.dir@stad.gent
http://www.loods.stad.gent/

Deze school werkt volgens de methode Freinetonderwijs
 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Interstedelijk CLB Gent
  Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Els Gielen

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Karlien Beernaert

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Lager Onderwijs (1ste lj)
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (2de lj)
  Lager Onderwijs (3de lj)
  Lager Onderwijs (4de lj)
  Lager Onderwijs (5de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.