SCHOOLFICHE: VBS Sint-Joris - afd. Centrum (KO)
  Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
0471 76 32 05
jcauwels@sintjorisbasisschool.be
http://www.sintjorisbasisschool.be

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB Pieter Breughel
  Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 512 30 05
info@vclbpb.be
http://www.vclb-pieterbreughel.be/

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Kleuteronderwijs

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.