Leidinggevend bemanningslid luchtvaart (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Leidinggevend bemanningslid luchtvaart?

Je bent piloot. Je staat in voor de technische voorbereiding van vluchten, bijv. voor de route of voor de brandstofbevoorrading en de algemene controle van het vliegtuig.
Tijdens de vlucht sta je in voor het sturen en navigeren en voor de radiocommunicatie en techniek.
Als commandant draag je als énige alle verantwoordelijkheid, je hebt de leiding over het boordpersoneel en je vertegenwoordigt de maatschappij bij passagiers en instanties.

Wie beroepspiloot in de burgerluchtvaart wil worden, kan dit door te slagen voor het officiële examen 'Lijnpiloot', georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart.
De voorbereiding op dit examen kan gebeuren door: 

  • ofwel modulaire cursussen te volgen, dit telkens gekoppeld aan het behalen van vergunningen en bevoegdheidsverklaringen waarvoor de examens en tests worden afgenomen door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart. Men kan zich hierop voorbereiden bij privé-instellingen die hiertoe erkend zijn door het Bestuur van de Luchtvaart. Deze instellingen organiseren de voorbereidende instructies en vlieguren;
  • ofwel een geïntegreerde opleiding te volgen aan een private opleidingsinstelling.
   Je moet dan ook nog slagen voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Onder het tabje 'Links' vind je info over de privéscholen die de pilotenopleiding organiseren.
   Let wel dat de totale kostprijs kan oplopen tot 120.000 euro en meer.

   Een pilotenopleiding bestaat uit 2 delen. Eerst en vooral een theoretische opleiding (met vakken als luchtvaartwetgeving, motoren, aerodynamica...). Tijdens en vooral na de theoretische opleiding krijgen onze studenten ook praktijklessen. Dit handelt over zowel simulatorvluchten, observatievluchten, briefings en echte vluchten.
   Enkele vereisten voor toekomstige studenten:
   - Kennis van de Engelse taal.
   - Basiskennis wiskunde en fysica.
   - ASO of TSO diploma.
   Het is mogelijk de opleiding te volgen tijdens het weekend.  

  • ofwel kan je als voorbereiding de pba Luchtvaart, afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot, volgen.
   Dit is wel geen volledige pilotenopleiding. In deze opleiding, georganiseerd in samenwerking met Vlaamse FTO’s (Flight Training Organisation), geldt de EASA/JAR-FCL(1) als eindterm (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing). 
   Na het behalen van je diploma bachelor in de luchtvaart met afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, kan je aansluitend je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren). Je moet dan ook nog slagen voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De kostprijs van deze vervolgopleiding bedraagt ruim 50.000 euro. 

   De opleiding tot lijnpiloot georganiseerd door een door het Belgisch Bestuur der Luchtvaart erkende privé-instelling, wordt gelijkgesteld met een professionele bacheloropleiding
   (codex Hoger Onderwijs pagina 149).

Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Piloot


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.