Magistraat (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Magistraat?

Je lost conflicten op en je houdt daarbij rekening met de wetgeving en regels.
Je onderzoekt dossiers en je beslist over de opvolging van rechtszaken en over de wijze waarop dit moet gebeuren.
Je bepaalt een straf. Dit doe je in overeenstemming met de wet en de belangen van de maatschappij of de mensen die bij het conflict zijn betrokken.
Je past de straf toe of je vraagt bij de bevoegde rechtbanken om deze straf toe te passen.

In het Belgische rechtssysteem zijn er twee soorten magistraten: rechters en parketmagistraten

De parketmagistraten vormen 'de staande magistratuur' omdat ze tijdens het proces hun aanklacht staande uitspreken.
De rechters die de vonnissen vellen, worden 'de zittende magistratuur' genoemd omdat ze tijdens het proces zitten.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Onderzoeksrechter


           

Beroepssector

Wil je meer weten?