Zorgleerkracht- Zorgcoördinator (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Zorgleerkracht- Zorgcoördinator?

Een taak- of zorgleerkracht is niets nieuws binnen het onderwijs. 
Al tientallen jaren hebben scholen leerkrachten die kinderen ondersteunen bij moeilijkheden. 
De opdracht van de zorgleerkracht of zorgcoördinator is nu veel ruimer dan enkel het werken met kinderen.
Een zorgbeleid van een school wordt op drie verschillende niveaus uitgewerkt:
Op schoolniveau denkt de zorgleerkracht mee na over de schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren.
Regelmatig vergaderen directie en zorgleerkracht en/of -coördinator over de werking van de school.
Wat kan er aan bod komen :

  • Welke onderwerpen werken we uit op een pedagogische studiedag ?
  • Hoe kunnen we de overstap van kleuters naar het 1e leerjaar nog vlotter laten verlopen ?
  • Hoe kunnen we snellerende kinderen meer uitdaging gegeven ?
  • Op welke manier kunnen we kinderen beter opvolgen en evalueren ?

De zorgleerkracht coördineert ook het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logo, kiné) wanneer dit noodzakelijk is.
Zij/hij is aanwezig op een overleg op vraag van één van de betrokkenen.


Leerkrachtniveau
Er is op regelmatige basis een overleg tussen de zorgcoördinator en de klasleerkrachten waarin de klaswerking, kinderen of deelleergebieden besproken kunnen worden. De zorgcoördinator volgt gedurende verschillende schooljaren dezelfde kinderen op, waardoor zij goed op de hoogte is van de evolutie van kinderen. Indien nodig wordt het CLB betrokken bij deze besprekingen.
De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snellerende kinderen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het leren lezen kunnen ondersteunen ….

Kindniveau
Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de fijne motoriek,het puzzelen, het tellen, … In de kleuterschool gebeurt deze begeleiding bijna altijd IN de klas door zowel de zorgcoördinator als de leerkracht. 
In de lagere school worden kinderen ondersteund zowel in als buiten de klas.
In de klas gebeurt dit meestal tijdens zelfstandig werk door de leerkracht en de zorgjuf.
Leerstof kan extra ingeoefend of herhaald worden.
Sommige kinderen hebben nood aan een meer individuele begeleiding.
Dit gebeurt in de taakklas. 
Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld.
Door regelmatige evaluaties en genormeerde testen (leesniveaus, toetertest, LVS-test) worden de leerlingen van dichtbij opgevolgd.

In kleinere scholen zal de zorgcoördinator ook de taken van de zorgleerkracht opnemen, in grotere scholen is er wel een duidelijke splitsing van de taken.
De zorgcoördinator werkt dan op school- en leerkrachtenniveau, de zorgleerkracht enkel op kindniveau.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        

Wil je meer weten?
Interessante links

Beroepeninfo: Lesgeven in Brussel


Beroepeninfo: Leraar worden


VDAB - Beroepenfilm: Zorgcoördinator