Medewerker openbare financiën (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Medewerker openbare financiën?

Je werkt als ambtenaar
Je controleert of de regelgeving over de belastingaangifte (gemeentebelasting, personen- of vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing, ...) wordt nageleefd.
Je gaat na of de overheidsgelden goed beheerd worden.
Basiskennis van fiscaliteit en boekhouding is beslist nodig.
Je verzamelt gegevens en je voegt ze toe in een databank.
Bijkomend activiteiten kunnen zijn:
- het controleren en betalen van overheidsuitgaven (lonen, pensioenen, investeringen, ...)
- activiteiten uitoefenen die verband houden met het kadasterOPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - 7e jaren


OPLEIDINGEN Graduaten