SCHOOLFICHE: BuBao - Observatiecentrum De Berkjes
  Torhoutse Steenweg 513_B
8200 Sint-Michiels
050 40 41 68
bubao.de.berkjes@deberkjes.be
http://www.deberkjes.be

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
  Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20
sint-andries@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

 
Schoolaanbod
 
Buitengewoon basisonderwijs
  BuKO type 3
  BuBaO type 3

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.