SCHOOLFICHE: Freinetschool De Vlieger
  Dendermondsesteenweg 53
9000 Gent
09 228 29 77
devlieger.dir@stad.gent
http://vlieger.freinet.be

Deze school werkt volgens de methode Freinetonderwijs
 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Interstedelijk CLB Gent
  Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Sieska Tanghe

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Jozef De Pue

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (1ste lj)
  Lager Onderwijs (2de lj)
  Lager Onderwijs (3de lj)
  Lager Onderwijs (4de lj)
  Lager Onderwijs (5de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.