SCHOOLFICHE: VBS St.-Janscollege - afd. Oude Bareel (LO)
  Beelbroekstraat 33
9040 Sint-Amandsberg
09 238 27 57
obsecretariaat@sintjv.be
http://www.vbsoudebareel.be

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB regio Gent
  Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09 277 84 00
halvemaanstraat@vclbgent.be
http://www.vclbgent.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Sofie Van de Veire

Arts : Laurence Vandenweghe

Verpleegkundige : Charlotte Lagae

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Lager Onderwijs (3de lj)
  Lager Onderwijs (4de lj)
  Lager Onderwijs (5de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.