SCHOOLFICHE: GBS De Zonnebloem
  Berten Pilstraat 7
8980 Zonnebeke
051 77 82 44
wouter@gbsdezonnebloem.be
http://www.gbsdezonnebloem.be/

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB Westhoek vest. Ieper
  Bukkersstraat 38
8900 Ieper
057 21 60 48
info.ieper@vrijclbwesthoek.be
http://www.vrijclbwesthoek.be

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (1ste lj)
  Lager Onderwijs (2de lj)
  Lager Onderwijs (3de lj)
  Lager Onderwijs (4de lj)
  Lager Onderwijs (5de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.