SCHOOLFICHE: GBS De Schans Veerle - vest. \\\'t Schanske
  Zandstraat 58
2431 Veerle
014 84 01 80
info@schanske.be
http://www.schanske.be

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB Kempen, vest. Herentals
  Hellekensstraat 2
2200 Herentals
014 24 70 70
herentals@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be

 
Schoolaanbod
 
Basisonderwijs
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (1ste lj)
  Lager Onderwijs (2de lj)

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.