SCHOOLFICHE:
 
 
Deze school werkt volgens de methode
 
Infomomenten
31-01-2024: Infomoment voor de leerlingen lager onderwijs (13.30 uur)
 
CLB:
 
 
 
Schoolaanbod
 
Eerste graad
  Rudolf Steinerpedagogie
Basisonderwijs
  Kleuteronderwijs
  Kleuteronderwijs
  Lager Onderwijs (3de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)
  Lager Onderwijs (6de lj)
Buitengewoon basisonderwijs
  Buitengewoon kleuteronderwijs type 2

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.