STEM-info

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. 
Onderwijskiezer.be ondersteunt dit actieplan en heeft met steun van het departement onderwijs de infopagina’s over de STEM-studierichtingen een aparte lay-out gegeven.  Op deze STEM-pagina’s zijn de STEM-studierichtingen uit de 3e graad SO en de STEM- bacheloropleidingen uit het hoger onderwijs opgenomen. Het gaat om richtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT en waarvan het de bedoeling is dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen.
Daarnaast zijn er ook nog studierichtingen/opleidingen die niet als ‘echte’ STEM-richting gekenmerkt zijn, maar waarin wel  STEM-vakken voorkomen.  Deze info lees je in de beschrijving van de studierichtingen op onderwijskiezer.be.
Het STEM- actieplan wil volgende 8 grote doelstellingen realiseren:

  1. Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;
  2. Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;
  3. Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;
  4. Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;
  5. Inzetten op excellentie;
  6. Aanpassen van het opleidingsaanbod;
  7. Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;
  8. Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.